Vucut Gelistirme Fitness Yarisma Yonetmeligi

Konusu 'Konu Dışı' forumundadır ve Coleman tarafından 1 Temmuz 2005 başlatılmıştır.

 1. Coleman
  Offline

  Coleman Üye

  Katılım:
  15 Ağustos 2004
  Mesajlar:
  451
  Beğenileri:
  250
  Ödül Puanları:
  73
  Cinsiyet:
  Bay
  Meslek:
  ticaret
  Yer:
  istanbul
  [​IMG]
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkemizde yapılacak tüm Vücut Geliştirme ve Fitness yarışmalarının uluslararası Kural ve usullere uygun olarak yönetimi konusunda Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nca uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

  Kapsam
  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Ülkemizde yapılacak Vücut Geliştirme ve Fitness yarışmalarında uygulanacak kuralları kapsar.

  Dayanak
  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddeleri gereğince Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

  Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü
  Federasyon : Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu
  İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor il Müdürlüklerini
  ilçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüklerini
  IFBB : Uluslararası Vücut Geliştirme Fedarasyonunu
  Kulüp : Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış ve Genel Müdürlükçe tescili yapılmış olan spor kuruluşlarını,
  Sporcu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine göre geçerli lisanslı olan sporcuları,
  Federasyon Temsilcisi : Federasyonun düzenlediği müsabakalarda Federasyon Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişiyi,
  il Temsilcileri : Gençlik ve Spor il Başkanlıklarınca atanan ve bulunduğu ilin Vücut Geliştirme ve Fitness faaliyetlerini yürüten kişiyi,
  Klasman : Takımların ve ferdi sporcuların sıralamasını ,
  İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Esas Hükümler

  Yarışma Mevsimi
  Madde 5 -Federasyon tarafından düzenlenen ve Merkez Danışma Kurulunca onaylanmış olan Vücut Geliştirme ve Fitness faaliyet mevsimi 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasıdır.

  Yarışma Çeşitleri
  Madde 6 - Vücut Geliştirme ve Fitness dallarında yapılacak olan yarışmalar resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.
  Bu dallarda; bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bedensel engelliler arasında da yarışma düzenlenebilir.
  a) Resmi Yarışmalar; Federasyon, merkez ve taşra teşkilatlarınca düzenlenen ve Genel Müdürlük denetiminde yapılan yarışmalardır.

  Bunlar:
  1- Türkiye ferdi şampiyonaları,
  2-Türkiye kulupler arası şampiyonalar,
  3-Türkiye bölgesel yarışmalar,
  4-Uluslararası yarışmalardır.

  b) Özel Yarışmalar: Resmi yarışmalar dışında kalan yarışmalardır.

  Yarışmaların Düzenlenmesi

  Madde 7- Türkiye 'de yapılacak Vücut Geliştirme ve Fitness yarışmaları IFBB'nin belirlediği kurallar ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. .
  Yarışmalar, Federasyon ile il ve ilçe gençlik ve spor müdürlüklerince düzenlenir.
  Özel yarışmaların düzenlenebilmesi için Federasyon'dan izin alınması şarttır.
  Ancak, izni müteakip, Federasyon bu yarışmaları denetleyerek, gerektiğinde müdahalede bulunup, iptal edebilir.Bu yarışmaların sonuçları resmi nitelik taşımaz,resmi yarışma neticeleri ile kıyaslanamaz.Bu yarışmalar il spor temsilcilerinin başkanlığında kurulacak bir yarışma kurulunca idare edilir.

  Yarışmalara Katılma Esasları

  Madde 8- Türkiye birinciliği yarışmalarında, Türk tabiyeti’nde olmayan sporcular yarışamaz. Özel yarışmalar bu hükmü n dışındadır.Sporcu, lisansı olmadan yarışmaya katılamaz. ,Lisans,tescil,vize ve benzeri hususlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
  Sporcunun cezalı olmaması ve durumunun reglamanda belirtilen yarışma koşullarına da Yarışmalara Katılacak Kulup ve Kuruluşlarda Aranacak Hususlar

  Madde 9- Vücut Geliştirme yarışmalarına katılacak kuluplerin Genel Müdürlükçe tescil edilmiş bulunmaları şarttır.

  Sporcu Yaş Sınırları

  Madde 10- Sporcu yaş sınırları kategorileri itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

  a) Vücut Geliştirme: Gençler,bay ve bayan yarışmalarında yarışacak sporcular yarışma tarihinde 21 yaşını doldurmamış olmalıdır.Büyükler,bay,bayan ve karışık çiftler yarışmalarında yaş sınırlaması yoktur. Masterler, ustalar ve bay yarışmalarında
  40-49 (dahil) ve 50 yaş üstü yarışmaları düzenlenir. Master bayan yarışmalarında yarışacak sporcuların yaşı 35 ve üstü olmalıdır.
  b) Fitness: Yalnız bayanların yarışabildiği Fitness spor dalında bedensel engelliler ve diğer sporcular için herhangi bir yaş tahdidi yoktur. Kulüplerarası Vücut Geliştirme müsabakalarında yarışacak sporcularda (a) bendindeki yaş sınırları aranır

  Kategoriler

  Madde 11- Kategoriler aşağıda belirtilmiştir.


  A) Vücut Geliştirme Yarışmalarında;
  a) Büyük erkek yarışmaları,
  1-Horoz Sıklet. : 65 kg. dahil
  2-Hafif Sıklet : 70 kg.
  3-Yarı Orta Sıklet : 75 kg
  4-0rta Sıklet : 80 kg
  5-Hafif Ağır Sıklet : 90 kg
  6-Ağır Sıklet : 90 kg Üstü
  olmak üzere 6 sıklet
  b) Büyük bayan yarışmaları,
  1- Hafif Sıklet : 52 kg. dahil
  2- Orta Sıklet : 57 kg.
  3- Ağır Sıklet : 57 kg. üstü
  olmak üzere 3 sıklet,

  c) Genç erkek yarışmaları,
  1 - Hafif Sıklet :70 kg. dahil
  2 - Orta Sıklet : 80 kg. dahil
  3 - Ağır Sıklet : 80 kg. üstü
  olmak üzere 3 sıklet
  d) Genç bayan yarışmaları
  1 - Hafif Sıklet : 52 kg. dahil
  2- Orta Sıklet : 57 kg. dahil
  3- Ağır Sıklet : 57 kg. üstü
  olmak üzere 3 siklet üzerinden yapılır.
  e) Master ustalar yarışmalarında sıklet ve yaş durumu itibarıyla; 40 - 49 (dahil) yaş erkekler;
  1 - Hafif Sıklet : 80 kg'a kadar (80 kg. dahil)
  2 - Ağır Sıklet : 80 kg. Üstü

  50 yaş ve üstü erkekler Sıklet sınırlaması yoktur. 35 - 49 yaş dahil bayanlar Sıklet sınırlaması yoktur 50 yaş ve üstü bayanlar;

  f) Karışık Çiftler yarışmalarında sıklet sınırlaması yoktur.

  B) Fitness Yarışmaları
  Fitness yarışmalarında sıklet şartı yoktur. Yarışmalar iki boy ölçüsü esas alınarak iki ayrı kategoride yapılır.
  1 - 160 cm'ye kadar (160 cm dahil)
  2 -160cm üstü

  C) Bedensel Engelliler
  Açık kategoride yapılır Sıklet ve boy sınırlaması yoktur. Bu yarışmalara ancak yürüme engelliler, tekerlekli sandalyelerle katılabilirler. Sporun özelliği nedeniyle sporcuların işitme ve görme duyularının tam olması gerekir.

  Tartı ve kayıt

  Madde 12 - Yarışmalarda tartı ve kayıt işlemlerinde uygulanacak esaslar şunlardır.

  a) Vücut Geliştirme
  1 - Tartı ve kayıt işlemleri Başhakemin kontrolü altında Hakem Komitesi Sekreterince yürütülür.
  2 - Kategori dikkate alınmaksızın tüm sporcular yarışmalardan 1 gün önce tartı ve kayıt işleminde hazır bulunmak zorundadırlar.
  3 - Tartı ve kayıt işlemlerinin saati, daha önce illere gönderilen yarışma talimatında belirtilir.
  4 - Her sporcu kayıt ve tartı işlemine idarecisi veya antrenörüyle birlikte gelmek zorundadır. Sporcu idareci veya antrenör yarışmaya bulundukları ildeki il müdürlüğünce onaylanmış kafile listesiyle gelirler.
  5 - Tartıya gelen tüm sporcular ön eleme yan final ve finallerde giyecekleri mayoyu tartıda da giyerler. Kurallara aykırı giyinen sporcu Başhakem tarafından uyarılır.
  6 - Tüm sporcular reglamanda belirtilen saatte tartı ve kayıt mahallinde hazır bulunmak zorundadırlar. Her sıkletin işlemi yaklaşık 20 dakika içinde tamamlanır.
  7- Tartı ve kayıt işleminde reglamanda belirtilen saatte hazır bulunmayan sporcular yarışmalara alınmazlar.
  8 - Yarışmanın yapılacağı salonun bir odası veya mevcut duruma uygun bir yer tartı ve kayıt işlemleri için ayrılır. Burada elektronik bir tartı aleti Hakem Komitesi Genel Sekreteri ve yardımcıları için gerekli masa ve sandalyeler hazır bulundurulur. Ayrıca sporcu, idareci,antrenör ve hakemlerin sandalye ve sıralar temin edilir.
  9 - Bütün sporcular tartı ve kayıt işlemleri sırasında nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
  10 - Tartı ve kayıt işlemlerinde Sicil ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
  11 - Yarışmalar müzik eşliğinde yapıldığından. müzik kase.ti plastik muhafazasında, üstünde sporcunun ismi bulunacak şekilde verilmek üzere hazır bulundurulur.
  12 - Kilo fazlası olan sporcuya, yarım saat süre verilir. Yarım saat. sonunda tartı mahalline gelmeyen sporcu elimine olur.
  13 - Sporcu, katılmak istediği kategoriye fazla kilosu nedeniyle katılamıyorsa bir üst sıklette yarışmaya katılabilir.
  14 - Başhakem, Hakem Komitesi Genel Sekreteri.ve yardımcıları tartı aletini kontrol ederek tartı işlemine başlarlar.Hafif sıkletten başlayarak ağır sıklete kadar tüm sporcuların sıkletlerini belirler.
  15 - Hakem Komitesi Genel Sekreteri, tartı listelerinin fotokopilerini Baş hakeme sahne amirine, podyum amirine, sayı hakemlerine, medya mensuplarına ve diğer gerekli şahıslara verir.
  16 - Kayıt ve tartı işlemi esnasında, Hakem Komitesi, sporcuların yarışmaya katılacakları sırayı belirlemek için sporculara sıra numarası çektirerek, yarışma sıralarını tespit eder. Bu numara mayo veya bikinin sol tarafına takılır ve ön eleme,yarı final ve finallerde aynı yerde bulundurulur.
  17 - Bölgesinden gelerek, tartı ve kayıt işlemini yaptıran sporcu,mazeretsiz olarak yarışmadan Başhakemin izni olmadan çekilirse, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilir.
  18 - Kayıt ve tartı işlemi esnasında; Sağlık ve Doping Komitesi ile Hakem Komitesi doping testine tabi tutulacak sporcuları belirler Diğer taraftan Türkiye birincilikleri ve Milli Takım seçme yarışmalarında ilk 3 dereceye giren sporcular doping testine tabi tutulur Doping testine giren her sporcunun Doping Kontrol Formunu imzalaması şarttır.

  b) Fitness;

  1- Yarışmacı nüfus cüzdanını ve sporcu lisansını beraberinde getirmek mecburiyetindedir..
  2- Sporcunun boyu ölçüldükten sonra kategorisi belirlenir. .
  3- Yarışmacının üstünde ismi ve kategorisi yazılı müzik kaseti teslim alınır. Bu kasetin üzerine sporcunun yarışma numarası görevlilerce numara çekiminden sonra yazılır.
  4- Başhakem tarafından sporcu giyiminin uygunluğu sağlanır.
  c) Vücut Geliştirme dalında Bedensel Engelliler arasında yapılan yarışmalarda' da sporcuların durumları göz önüne alınmak kaydıyla, aynı kurallar geçerlidir.
  Poz Verme, Giyim ve Sahne

  Madde 13 - Yarışmalarda branşlara göre poz verme giyimi ve sahne takdimi aşağıda belirtilmiştir.

  a) Vücut Geliştirme
  1 - Erkek sporcular reglamanda belirtilen tek renk, temiz ve uygun bir mayo giyerler. Mayonun üstünde herhangi bir metal parçası bulundurulamaz. Mayonun herhangi bir yerinde
  2 - Bayan sporcular da, reglamanda belirtilen renge ve stile uygun bikini giyerler. Bikini mide ve arka taraf adalelerinin görünmesini engellemeyecektir. Bikini alt kısmı gluteus maksimus adalelerinin en az üçte ikisini kapamalıdır.Bikini bağlantıları sade olacak, herhangi bir süs ve metalik madde bulunmayacaktır. Mayoda herhangi bir süs,. dolgu maddesi ve benzeri bulunması yasaktır.
  3 - Yarışma esnasında alyans hariç, gözlük, ayakkabı, saat bilezik, pandirı.tif, gerdanlık, küpe peruk, ve dikkati çekecek eşya, süs ve aksesuar bulundurulamaz. Ayrıca podyumda şeker yemek, sakız çiğnemek yasaktır.
  4 - Yarı final ve finalde dayanak veya herhangi bir destek kullanmak yasaktır.
  5 - Ön eleme ve yarı finallerden 24 saat önce sürülmüş olan suni vücut karartıcıları kabul edilir. Karartıcı boya ve kremler tüm vücuda sürülmüş olan suni vücut karartıcıları kabul edilir. Karartıcıları kabul edilir Karartıcı boya ve kremler tüm vücuda sürülmeli, çizgi veya hat oluşmamalıdır,
  6 - Vücut yağları, cilt kremleri ve nemlendiriciler aşırı olmamak, şartıyla kullanılabilir. Başhakem aşırı boyalı ve yağlanmış sporcuları podyuma çıkarmayabilir,müsabakadan ihraç edebilir.
  7 - Ön eleme ve yarı finallerde,sporcunun saçı arka kısmı ve omuz adalelerini kapatmayacak şekilde olmalıdır.Final için şaç yaptırılabilir.

  b) Fitness;

  Sporcular, ön elemelerin birinci devresinde ve son değerlendirme devresinde, iki parçalı bikini ve yüksek topuklu ayakkabı giyerler.Bikininin renk ve modeli sporcuya bırakılmıştır. Ancak kaba etin 1/2, sini kapatması şarttır. Ayrıca bikinin ince çerçeveli olmasına izin verilmez. Saç yaptırılabilir ve mücevher takılabilir. Hareketlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için vücut yağının kullanımı yasaktır. Fitness devresinde, sporcu yapacağı harekete uyan spor kıyafet giyebilir, tenis veya atletik spor ayakkabısı kullanabilir.
  c) Vücut Geliştirme dalında Bedensel Engelliler arasında yapılacak yarışmalara, tekerlekli sandalyeli Bedensel Engelli sporcular katılabilir. Yarışma podyuma çıkılmadan podyumun önünde yapılır. Yarışmacı mecburi pozlarda kendisine yardımcı olacak bir pertner bulundurabilir. Sporcular tek renk tercihen koyu renkli bir eşotman altı veya şort giyerler ve vücut ten rengini IFBB kurallarına ve reglamanda belirtilen renge uygun olarak boyayabilirler.

  Yarışma Görevlileri

  Madde 14-Vücut Geliştirme ve Fitness yarışmalarında görev alacak yarışma görevlileri aşağıda belirtilmiştir: .
  1 - Başhakem ve Hakem Komitesi Genel Sekreteri; yarışmalar için muhtelif illerden davet edilen hakemler arasından her sıklette 9 asil bir yedek hakem görevlendirir. Yarışmalarda ayrıca, 3 sayı hakemi, 1 saat hakemi, 1 sahne amiri, 1 sahne amiri yardımcısı 2 podyum amiri veya taktimci, 1 müzik bölümü görevlisi ile gerekli sayıda organizasyon görevlileri görevlendirilir
  2 - Bayanlar arasındaki yarışmalarda görev alacak hakemlerden en az 5' inin mümkün olduğu taktirde bayan olması gerekir.
  3 - Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek sağlık personeli ve salonun emniyeti için emniyet görevlileri ve mahalli personel yarışmalarda hazır bulundurulur.

  Yarışmalar Görev Alacak Hakemler
  Madde 15 - Yarışmalarda görevlendirilecek olan hakemler ile hakem kıyafetleri aşağıda belirtilmiştir

  a) Vücut Geliştirme;
  1 - Yarışmalarda görev alacak hakemlerde, Vücut Geliştirme Sporları Hakem Yönetmeliği'nde belirtilen hususlar aranır.
  2 - Bir kategoride normal şartlarda 9 asil ve 1 yedek hakem görev alır.
  3- 9 hakeme görev verme imkanı olmadığı taktirde 7 hakem görevlendirilebilir. Ancak, hiçbir zaman görev alacak hakem sayısı 5'ten az olamaz.  4 - Merkez Hakem Komitesi Başkanı, hakem listelerinin yapılmasında tek yetkilidir.
  5 - Hakemlerin giyiminde IFBB ve Vücut Geliştirme Sporları Hakem Yönetmeliği'ndeki şar aranır. Yarışmalarda görev alacak hakemler lacivert ceket, gök mavisi gömlek ,koyu lacivert kravat, gri pantolon, siyah ayakkabı ve gri çorap giyerler. Ceket veya gömleğin sol tarafına hakemler derecelerine göre Merkez Hakem Komitesi tarafından belirlenen sembol ve amblemdeki kokartları, Uluslararası hakemler ise IFBB tarafından verilen kokartları takarlar.
  6 - 1 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak tüm yarışmalarda yaz uygulamasına geçilir ve erkekler ceket giymezler ve bayanlar gri etek giyebilirler.
  7 - Bayan yarışmalarında, bayan hakem sayısı mümkün olduğu takdirde 5'ten az olmamalıdır.
  8 - Başhekem usulüne göre giyinmemiş olan bir hakemi görevden alma yetkisine sahiptir.
  9 - Başhakem; kayıt, tartı, ön eleme, yarı final ve finallerde tüm safhaları koordine eder. Başhakemin onayı alınmadan, hiç bir kimse yarışmaların yürütülmesi ile ilgili bir karar ala m,
  10- Hakem Komitesi Genel Sekreteri, podyum ortası dikkatle alınarak, sıra ile dizilen 10 masaya hakemleri oluşturur. 2 sayı hakemi ise, hakem masalarının sonunda ve podyum amiri, yakın olacak şekilde masalarına yerleştirilir.
  11 - Hakem Komitesi Genel Sekreteri, yarışmalarda hakem formlarının hakemlere zamanında verilip verilmediğini kontrol eder.
  12 - Hakemler yerlerini alır almaz, Hakem Komitesi Genel Sekreteri,hakemlere davranışlar ile ilgili kuralları hatırlatır. Bu kurallara dikkatle uyulması şarttır. Uymayan hakem görevden alınır. Yarışma esnasında bir hakem diğer hakemlerle konuşamaz ve onların kararlarını etkileyecek davranışlarda bulunamaz. Fotoğraf çekemez, yarışmacılara antrenörlük yapamaz, Ayrıca içki ve uyuşturucu almış olarak hakemlik yapılamaz ve hakem görevi başında kesinlikle alkollü içki içemez.

  b) Fitness;

  Fitness yarışması hakemleri; IFBB Vücut Geliştirme Hakemleri, aerobik antrenörleri ve Fıtness uzmanları arasından Başhakemin onayıyla seçilir.
  Yarışma hakemliği ile ilgili diğer hususlarda (a) bendinde belirtilen usul ve esaslar uyulanır.

  Salon, Podyum ve Işık Düzeni
  Madde 16 - Vücut Geliştirme ve Fitness yarışmalarının yapılacağı salon, podyum ve ışıklandırma düzeni IFBB kurallarına göre tanzim edilir.
  Yarışmalar uygun sahne, ışıklandırma ve ses düzeni bulunan salonlarda yapılmalıdır. il müdürlüğüne bağlı spor salonları haricinde, uluslararası kurallara uygun diğer salonlarda Merkez Hakem Komitesi ve Teknik Komite olurlarıyla yarışmalar yapılabilir. Spor salonlarının konumu Uluslararası kurallara uygun olmadığı takdirde, yapılacak podyumun ölçüleri, Teknik Komitenin de olurlarıyla da salonun konumuna göre değiştirilebilir.
  Ön Elemeler
  Madde 17 - Ön eleme yarışmalarında uygulanacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Vücut Geliştirme;
  1 - Halka açık olarak yapılan ön elemeler, kayıt ve tartı işleminden sonraki günde yapılır.
  2 - Ön elemelerde her kategori için yaklaşık 30 dakika ayrılır.
  3 - Yarışmacılar, mayolarını giyerek ısınmaları için, yarışma saatinden an az yarım saat önce, sahne arkasında hazır olmalıdırlar.
  4 - Herhangi bir sıklette yarışmaya katılan sporcu sayısı 15'i geçerse ön eleme yapılır. Ön eleme usulünde, bir sıklette yarışmaya katılan sporcuların tamamı numara sırasına göre podyuma çağrılıp, sıraya dizilirler. Gerekirse ve yarışmacı sayısı çok olursa, sporcular 2 sıra halinde dizilebilirler.
  Başhakem numara sırasına göre o sıkletteki sporcuları 5 kişilik gruplar halinde podyum önüne davet ederek, beraberce şu pozları verdirir;
  - Önden çift biseps,
  - Yandan göğüs,
  - Sırttan çift biseps;
  - Mide ve bacak.
  Şayet eşitliği paylaşan sporcular olursa, Başhakem onları tekrar podyuma davet ederek, yeniden 4 zorunlu pozu verdirerek, aralarındaki eşitliğin bozulması için hakemlere fırsat tanır.

  b) Fitness

  Ön elemeler normal şartlarda bir kategoride 15'ten fazla sporcu bulunması halinde yapar. Ancak, ön eleme devresinin kullanılması Başhakemin takdirine bırakılmıştır.
  Ön eleme devresi şu şekilde yapılır.
  iki parçalı bikini ve yüksek topuklu ayakkabı giymiş bayan sporcular podyuma gelerek numara sırasına göre dizilirler.Sporcular Başhakemin komutuna uyarak,sağa doğru 1/4'lük dönüşler yaparlar. Fazla sayıda sporcu bulunması halinde, Başhakem sporculardan eşit sayıda gruplar oluşturarak, %Iük dönüşleri yaptırır. Belirlenen 15 sporcu ön elemeleri geçerek 1 inci devre yarışmasına katılmaya hak kazanır.

  c) Bedensel Engelliler Vücut Geliştirme yarışmalarının ön eleme devresinde, mide ve bacak pozları çıkarılmıştır. Diğer hususlarda (a) bendindeki esaslar uygulanır.

  Yarı Finaller

  Madde 18- Yarı final müsabakalarında uygulanacak hususlar şunlardır:

  a) Vücut Geliştirme;
  Ön elemeleri takiben, hemen yarı finallere geçilir. Yarı finaller şu şekilde yapılır:
  15 yarı finalist numara sırasına göre, podyuma davet edilerek, tek sıra halinde dizilirler. Grup olarak normal duruşta önden ve sırtan dururlar. Bu duruşlarda kesinlikle poz vermek yasaktır. Normal duruştan sonra, hakemler 3,4 veya 5 sporcuyu istedikleri şekilde gruplaştırarak,
  erkeklerde 7 zorunlu poz, bayanlarda ve çiftlerde 5 zorunlu poz ile mukayeselere tabi tutarlar. 7 zorunlu poz şu şekildedir:

  - Önden çift biseps,
  - Önden koltuk altı,
  - Yandan göğüs,
  - Sırttan çift biseps,
  - Sırttan koltuk altı,
  - Yandan triseps,
  - Mide ve bacak,
  Bayanlarda ve Çiftlerde koltuk altı pozları çıkartılmıştır. Her hakemin en fazla 2 defa mukayese hakkı vardır. Ancak, çok kritik sıkletlerde ikiden fazla mukayese yapılabilir.

  b) Fitness
  1- Bikini devresi, ( 1 inci Devre): 15 yarışmacı podyuma davet edilerek numara sırasına göre, tek sıra halinde dizilir.Başhakem % lük dönüşlerle mukayeselere başlar. Bu mukayeseler önce tüm sporcular arasında, daha sonra sayısı 5'i geçmeyen sporcu gruplarıyla yapılır.
  2- Fitness devresi, (2 nci Devre): her yarışmacı numara sırasına göre podyuma gelerek, kendi seçtiği müzik fitness devresini yapar. Müzik kasetinin çalınma süresi 2 dakikayı geçmemelidir. Bu devredeki hareketler; aerobik, dans, jimnastik ve atletik kabiliyeti sergileyen hareketlerden oluşur. mecburi poz veya hareket yoktur. Yarışmacılar bu devrede yapacakları harekete uyan kıyafetler giyebilirler. Ayakkabı olarak da spor ayakkabılarından birini izin alınmak şartıyla, sporcular hareketleriyle ilgili destek ve yardımcı alet kullanabilirler.  3- Fiziki fitness devresi, (3 üncü Devre ): ihtiyari olup, kuvvet/ilik, dayanıklılık ve süratle ilgilidir. Bu bölümün yapılmasında bir mecburiyet yoktur.
  4- Son değerlendirme devresi:iki parçalı bikini ve yüksek topuklu ayakkabı giymiş 15 sporcu, podyuma davet edilerek,numara sırasına göre,tek sıra halinde dizilirler. Bu aşamada hakemler bazı sporcuların yerlerinin değiştirilmesini isteyebilir.
  Başhakem sporculara 1/4 lük dönüşlerini yaptırarak,hakemlerin son değerlendirmelerini yapmalarına fırsat verir. Verilen derecelere göre ilk 15 sırayı alan sporcular finallere katılır.

  c) Bedensel Engelliler arasındaki yarı final yarışmaları:

  Bedensel Engelliler arasındaki Vücut Geliştirme Yarışmalarında (a) bendindeki kurallar uygulanır. Vücut geliştirmedeki 7 zorunlu poz 6 poza indirilir. ve Mide ve Bacak pozu çıkartılır.

  Finaller

  Madde 19 - Final yarışmaları aşağıda belirtilen şartlar dahilinde yapılır;

  a) Vücut Geliştirme

  Finaller, 2 nci gün açılış seromonisini takiben en küçük sıkletten başlayarak yapılır. Her kategoride sıkletlerinde ilk 6'ya giren sporcular finallere katılmaya hak kazanır. Final devresinde tüm sporcular toplu halde podyuma davet edilerek tanıtılır. Daha sonra numara sırasına göre, kendi müzikleri eşliğinde, serbest pozlarını vermek üzere, tek tek podyuma gelirler. Müzik süresi, erkeklerde 60 saniye bayanlarda 90 saniye, karışık çiftlerde 2 dakikadır. . 6 finalist, beraberce, numara sırasına göre podyuma gelerek, Baş Hakemin komutuna göre , zorunlu pozu verir. ilk günkü yarı finallerdeki alınan puanlar, finallerdeki puanlara ilave edilir ve en az toplam dereceyi alan sporcu 1 inci olur. ilk gün ve 2 nci gün geçerli hakem derecelerindeki, en düşük 'e en yüksek 2'şer derece iptal edilip, her sporcu için ilk gün ve 2 nci gün 5'er derece geçerli kabul edilir. Her kategoride 1 inci olan sporcular arasında, şampiyonlar şampiyonunu tayin etmek için yarışma yapılır, Hakemler yalnız 1 inci sporcuyu seçerler.

  b) Fitness;

  Finallerde, iki parçalı bikinilerini ve yüksek !opuklu ayakkabılarını giyen 15 finalist önce Takdim edilir, daha sonra sporcular 17 nci maddede belirtilen Fıtness devresini tamamlarlar.

  Derece alan ilk 6 sporcuya ödülleri verilir.

  c) Bedensel Engelliler arasındaki final yarışmalarında (a) bendindeki usuller uygulanır. Vücut Geliştirme' deki Mide ve Bacak pozu çıkarılarak, 7 zorunlu poz 6'ya indirilir.

  Ödül Töreni

  Madde 20 - Yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödül töreni şu şekildedir:
  a) Vücut Geliştirme;

  Her karegorinin madalya töreni o katrgorinin "posedown" (serbest poz)'unu takiben yapılır. 6 finalist podyumun arka tarafında sıralanarak, derecelerin ilan edilmesini bekler. Madalya töreni için sahnenin ortasına ödül kürsüsü getirilir. Ancak yarı final ve finallerde kullanılan poz podyumu da, ödül kürsüsü yerine kullanılabilir. Sıkletlerinde ilk 6'ya giren sporculara ödülleri verilirken ödüller 6 ncı olan sporculardan itibaren verilmeye başlanır ve en son 1 inci olan sporcu ya verilir. 1 inci olan sporcuya altın, 2 nci olan sporcuya gümüş 3,4,5,6 ncı olan sporculara da bronz madalya verilir. Bunun yanında sporculara ayrıca başarı belgesi de verilir.


  b) Fitness;

  ilk 6 dereceyi elde eden sporculara (a) bendinde belirtildiği gibi ödülleri verilir.

  c) Bedensel Engelliler arasındaki yarışmalarda ilk 6 dereceyi alan sporculara (a) bendinde 8lirtilen ödüller verilir.

  En Başarılı Takım ve il Şampiyonluğu Ödül Töreni

  Madde 21 - Tüm takım ve il sporcularının her kategoride almış oldukları derecelere göre:

  10 uncu olan sporcuya 1 puan,
  9 uncu olan sporcuya 2 puan
  8 inci olan sporcuya 3 puan
  7 nci olan sporcuya 4 puan
  6 ncı olan sporcuya 5 puan
  5 inci olan sporcuya 6 puan
  4 üncü olan sporcuya 7 puan
  3 üncü olan sporcuya 8 puan
  2 nci olan sporcuya 9 puan
  1 inci olan sporcuya 10 puan
  verilir.

  Bütün kategorilerin toplam puanları neticesinde yüksek puanı alan takım veya il'den başlanarak ilk üç dereceye girenlere madalya ve kupaları verilir.

  Karışık Çiftler
  Madde 22 - Karışık çiftler yarışmalarında diğer yarışmalarda olduğu gibi uygulamada ayrı yol izlenir. Şayet 15'ten fazla karışık çift varsa, çift sayısını 15'e indirmek için 17 nci maddede belirtilen usule göre ön elemeler yapılır. Yarı finaller 18 inci maddede belirtilen usulde yapılır. Yalnız, mukayeseler en fazla karışık çift arasında yapılabilir. Finallere yarı finallerde ilk 10 dereceyi alan çiftler katılır. Finaller 19 uncu maddede belirtilen usuller dairesinde yapılır. 10 finalist çift,2 dakika içinde serbest pozlarını verir. Ödül töreninde 20 nci madde hükümleri uygulanır. Ancak, finale katılan 10 çift de podyuma davet edilir. 10 unculuk ile 7 ncilik arasında derece alan çiftler seyirciye takdim edildikten sonra, podyumu terk ederler. 1incilik ile 6 ncılık arasında derece alan çiftlere ise ödülleri verilir.

  Milli Takım Seçmesi ve Teşkili
  Madde 23 - Milli Takım seçmelerinde Teknik Komite tek yetkili merci olup, Komitenin alacağı kararlara göre Milli Takım teşkil edilir. Seçme şekline de Teknik Komite karar verir. Yarışmaların sonunda yapılacak teknik toplantıya katılmayan sporcu takıma alınmaz ve cezai işlem görür. Milli .Takım seçme müsabakalarına, Türkiye birinciliklerinde ve grup şampiyonalarında derece alan sporcuların katılmaları esastır. Ancak Federasyonun uygun göreceği sporcularda ismen davet edilebilirler. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında yarışabilmek için, seçmelerde ilk 3 dereceye giren fakat Yurtdışında ikamet eden sporcular var ise. formlarının bozulmaması amacıyla Teknik komitenin almış olduğu karar gereği bu sporcular Milli Takıma girerler. Ayrıca, yurtdışında ikamet eden ve fakat çeşitli sebeplerle milli Takım
  seçmelerine katılamayan, üstün performans ve form grafiği çizen Türk uyruklu sporcular da Teknik komitenin kararıyla Milli Takıma direkt olarak alınabilirler. Yurtiçi yarışmalarında sıkletlerinde birinci olan sporcular kampa alınırlar ve form düzeyleri antrenörleri tarafından izlenir. Formları bozuk olan sporcuların yerine formda olan diğer sporcular kampa alınır.

  Profesyonellikten Amatörlüğe Dönme
  Madde 24 - Bir sporcunun profesyonel olduktan sonra amatör spora dönmesi sözkonusu ise bu konuda IFBB'nin vereceği karar uygulanır.


  Yabancı Ülkelere Giden veya Yabancı Ülkelerden Gelen Sporcular
  Madde 25 - Yabancı ülkelere giden sporcular o ülke adına yarışmaya katılacaklar ise mutlaka kulüplerinden ve Federasyondan ilişiksiz kağıdı almak zorundadırlar. Yabancı uyruklu sporcular ise. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Türk uyruklu olup da yurtdışında spor hayatını devam ettiren sporcular yurda döndüklerinde yine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümlerine göre tescil edildikten sonra yarışmalara katılabilirler.

  itirazlar
  Madde 26 - itirazlar ferdi yarışmalarda sporcu tarafından, takım müsabakalarında ise takım kaptanı tarafından; sıkletindeki yarışma sona erdiğinde bir sonraki sıklete geçilmeden dilekçeyle yarışmanın Başhakemine yapılır. Konu Başhakem tarafından çözümlenemezse, Teknik Komiteye iletilir. burada da sonuç alınamazsa nihai itiraz mercii Federasyon Yönetim Kuruludur. itirazların incelenebilmesi için itiraz sahibince yarışmanın tertip komitesi başkanına itiraz dilekçesiyle birlikte 25.000.000.TL itiraz bedeli yatırılır. Bu miktarı her yıl Devlet istatistik Enstitüsünün ilan ettiği Toptan Eşya Fiyatları Endeksi oranında artırmaya Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. itirazın sonucunu haklı olması halinde, bu miktar itiraz sahibine iade edilir. Aksi halde, Federasyonca Fon Müdürlüğünde açılan hesaba makbuz karşılığında yatırılan bu miktar Fon'a gelir kaydedilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
  Madde 27 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda ve uyuşmazlıklarda, IFBB Müsabaka Yönetmeliği ile 3289 sayılı Gençlik ve spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre hareket edilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer

  Yürütme

  Madde 29 – Bu yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür
   
 2. saydam
  Offline

  saydam Özel Üye

  Katılım:
  4 Eylül 2004
  Mesajlar:
  7.092
  Beğenileri:
  1.922
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  serbest
  Yer:
  Academic Sport Center
  insan bunu okumaktan yarismaya hazirlanamaz :D
   
 3. hsd
  Offline

  hsd Üye

  Katılım:
  28 Şubat 2005
  Mesajlar:
  2.584
  Beğenileri:
  306
  Ödül Puanları:
  93
  bu yazının muhakkak forumda olması gerekliydi iyi olmuş ellerine sağlık :)
   

Sayfayı Paylaş