Kas Sistemi(Bilimsel kesinlikle okuyun!)

Konusu 'Çeşitli Makaleler' forumundadır ve ...model... tarafından 24 Ekim 2006 başlatılmıştır.

Watchers:
Başlığı izleyen üye sayısı: 2 üye.
 1. ...model...
  Offline

  ...model... Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2006
  Mesajlar:
  106
  Beğenileri:
  78
  Ödül Puanları:
  0
  Yer:
  Konya
  1. KAS SİSTEMİ
  Kaslar ve kasların biraraya getirdiği sistem, hareket apereyinin aktif bölümünü oluştururlar.
  Bunlar kontraksiyon yapabilme ve uzama yeteneğine sahip organlardır. Bir eklemde ortaya
  çıkan hareket, bu eklem ile ilişkili olan kasların, eklem eksenine göre olan konumlarına ve
  tutunma yerlerindeki sonuç kirişlerinin durumuna göre oluşur. Genel olarak, bir kemik yapı
  üzerinden sağlam kirişler ile başlayan kaslar, diğer bir kemik üzerinde sonuç kirişleri ile sonlanırlar.
  Ancak bazı kaslardaki başlangıç liflerinin, sağlam oluşmuş kirişsi yapılardan (aponevroz)
  başlayıp, buna benzer yapıdaki oluşumlar üzerinde ve hatta deri altında sonlandıkları
  görülür.
  Canlı vücutta kasın rengi, kan dolaşımından dolayı koyu kahverengi-kırmızı olarak görülür.
  Bir vücut ağırlığının yaklaşık olarak 1/3'ünü kaslar oluşturur. İskelet kasları, insanın isteği
  dahilinde fonksiyon görürler. Buna karşılık genellikle iç organların ve damarların duvarı içinde
  yer alan kaslar ise, düz kas grubuna girerler ve irade dışında fonksiyon görürler.
  Bir büyük kas kütlesini oluşturan kas lifleri arasındaki bağ dokusu boşlukları, damar ve sinirler
  tarafından doldurulur.
  Bağ dokusundan oluşmuş ince bir örtü ile sarılmış kas lifleri, primer kas demetlerini oluştururlar.
  Bu demetlerin biraraya gelişleri ile de, sekonder kas demetleri ortaya çıkar. Bu şekilde,
  yanyana ve biraraya gelen kas demetleri, bütün olarak bir kasın oluşmasını sağlar. Herbir
  kas veya yanyana birkaç kastan oluşan kas grubu, tekrar ince bir bağ dokusu örtüsü ile
  sarılmış durumdadır. Bu örtüye "fascia" adı verilir. Fakat bazı kasların bu tür örtüleri yoktur.
  Bu kaslar, doğrudan kemik üzerinden başlayan liflerden oluşurlar ve liflerin sonuçlanmaları
  da çoğu defa ya kemik üzerinde veya hemen deri altındadır.
  Kaslar genel olarak gözlendiklerinde, bunların değişik şekillere sahip oldukları görülür. Herbir
  kas, bir başlagıç ve bir de sonlama ucuna sahiptir. Kaslar, uçlarda sağlam yapıdaki kirişler
  aracılığı ile kemiklere tutunmuştur.
  Bir hareketi beraberce ortaya koyan ve hatta bazen de, hareketi kuvvetlendiren kas grubundaki
  kasların hepsi birbirlerinin "sinergisti" olarak tarif edilir. Buna karşılık, bir ekleme
  göre birbirlerine ters olarak fonksiyon oluşturan kaslara ise "antegonist" kaslar denir.
  Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki, ortak bir harekette, sinergist ve antegonist kaslar
  birbirleri ile koordineli bir şekilde çalışırlar.
  Kaslar morfolojik yapıları ile de birbirlerinden ayrılırlar. Bir, iki ve üç başlı kaslar olduğu gibi,
  bir veya iki karınlı kaslar da vardır. İğ şeklide, yuvarlak (boşlukları çevreleyen) ve tavuk teleği
  şeklindeki kaslar, insan vücudunun değişik yerlerinde bulunurlar.
  Kaslar histolojik (ince) yapı olarak; çizgili kaslar, düz kaslar ve bunların dışında kalp kası
  adı altında üçüncü bir tip halinde tarif edilirler. İnsan isteği dahilinde fonksiyon gören kaslara,
  aynı zamanda iskelet kasları da denir. Bunlar çizgili kasları oluştururlar. Genellikle iç organların
  ve kan damarlarının duvar yapısı içinde bulunan kaslar ise düz kaslardır ve istek
  dışında otonom sinir sistemi tarafından uyarılarak fonksiyon görürler. Bu iki kas tipinin
  dışında iskelet kasları yapısında olan, fakat otonom sinir sistemi tarafından uyarılan kas
  çeşiti ise, kalp kası olarak adlandırılır. Çizgili kaslar çabuk kasılıp, çabuk yorulurlar. Düz
  kaslar ise uzun zaman içinde kasılırlar ve uzun zaman çalışırlar.
  İskelet kaslarının iki görevi vardır. Birincisi, iskelet bölümlerinin hareketini sağlamaktır. İkincisi
  ise, bir hareket sırasında veya vücudun belili bir durumunda bazı bölümlerin stabilitesini
  sağlarken, diğer bölümlerini de istenilen harekete yöneltmektir. Buna göre, fonksiyon
  sırasında, kasların bir kısmı hareketleri sağlarken, diğer bir kısmı da stabiliteyi temin eder.
  Fakat burada ortak olan özellik, kasların tümünün aynı yerden, yani merkezi sinir sisteminden
  innerve edilmiş olmalarıdır.
  İskelet kaslarından pekçoğu, genellikle tek bir ekleme göre fonksiyon ortaya koyarlar. Ancak
  bunlardan bazıları, ikiden fazla ekleme göre de fonksiyoneldirler. Böylece, her iki ekleme
  göre ayrı ayrı hareketlerin oluşmasını da sağlamış olurlar.
  Fonksiyon içinde bağımsız olarak çalışan kaslar, genellikle sabit bir noktaya göre kasılarak
  çalışırlar. Bu sabit noktaya "origo" adı verilir. Hareketli olan diğer sonuç ucu ise kasın "insertio"
  adı verilen noktasını oluşturur. Kasların tutunmalarına bağlı olarak ortaya koydukları
  kuvvetlerin aktarılışında, kas-kemik arasında bu insertio bölgesindeki tutunma şekli önemlidir.
  Bir grubu oluşturan kasların bazı üyeleri, fonksiyon sırasında esas görevi yaparlar. Bunlara
  birinci hareketçiler adı verilir. Diğerleri ise aynı harekete katılırlar fakat hareketi sadece
  şekillendirmekle görevlidirler. Çalışan kasların gerçek anlamda ve maksimal seviyede
  fonksiyon ortaya koymaları için, bunların yanısıra fiksator kaslara da ihtiyaç vardır. Örneğin,
  üst ekstremitelerin hareketi sırasında, kürek kemiğinin (scapula) vücuda fikse edilmesi gibi.
  Bir insan vücudunda ortalama olarak, değişik şekil ve büyüklüklerde toplam 400 ün üzerinde
  kas vardır. Bütün bu kaslar için geçerli olan bir özellik, fonksiyonları ile ilgili olanıdır. Bunagöre, kasların fonksiyonlarının azalmasında veya bu kasları innerve eden sinirlerin görevlerini
  yapamamaları durumunda, kaslarda küçülme ortaya çıkar (atrophia). Çalışan iyi idmanlı
  iskelet kaslarında ise, belirli oranlarda büyüme görülür. Bu durum spor yapanlarda
  açıkça belirgindir.
  2. KASLARIN YARDIMCI ELEMANLARI
  Kaslara yardımcı elemanlara örnek olarak fascia, kiriş, kas kılıfları ve bazı yerlerde lokalize
  olmuş içi sıvı dolu olan boşluklar (bursa) verilebilir.
  Beyaz ve parlak olarak görünen kas kirişleri, bazen yuvarlak bir yapı gösterirken, bazen de
  yassılaşmış olarak bulunurlar. Hatta bu yassılaşma geniş örtüler halinde bile oluşabilir.Kiriş
  yapılar kemik üzerinde ya kemik örtüsü olan periosta tutunurlar veya direkt olarak kemik
  yapısı içerisine kadar ilerleyerek "Sharpey" lifleri adı verilen oluşumlar ile bağlantı kurarlar.
  Kiriş yapılar, ilgili kaslara göre daha ince ve birbirlerine göre paralel düzenlenmiş, kollagen
  liflerden oluşmuşlardır. Yapılarının özelliğinden dolayı çok kuvvetlidirler. Yaklaşık
  olarak 1 cm2 lik bir kas kirişi, 5 kg.lık ağırlığı kaldırabilecek güce sahiptir. Hatta genel
  kural, hiçbir kasın kendi kuvveti ile kendi kirişini koparamayacağıdır. Yukarıda da belirtildiği
  gibi; kısa, yassı, uzun ve geniş şekilli kas kirişleri vardır. Karın kasları ile ilgili kiriş yapılar
  "aponevroz" (aponeuros) olarak belirtilir.
  Her bir kas ve kas grubu, fascia (fasya) adı verilen bir örtü ile her taraftan örtülmüşlerdir. Bu
  fasya örtüsü bazen oldukça sağlam bir karakter kazanır. Parlak gümüş rengindeki
  görünüşü ile sanki kirişsi bir yapıya dönüşür. Bu yapılar, kaslar için fonksiyonel öneme sahiptirler.
  Bazı yerlerde kas fonksiyonları ile ilgili olmak üzere, yol gösterici (yöneltici)
  kapşonlar oluştururlar. Ayrıca, klinik önemleride vardır. Bir fasya bölgesinde ortaya çıkan iltihabi
  bir olayda, iltihap etkenleri kapalı bir alan şeklinde olan bu fasya kapşonu içinde kalır
  ve iltihabın diğer bölgelere gitmesi güçleşir. Eğer herhangi bir şekilde fasya örtüsü yırtılır ve
  açılırsa, bu bölgeden dışarı yumuşak kas dokusunun çıktığı görülür. Sağlam yapılı aponevrotik
  kas kılıfları (vegina tendinis) önemli fonksiyonel oluşumlar olarak bu sistem içinde
  yerlerini alırlar. Herşeyden önce, sağlam yapıları ile kuşatmış oldukları kasları, fonksiyon
  içerisinde belli eksenlere göre hareket için yönlendirirler (Örneğin M.sartorius'da olduğu gibi).
  Kaslar ile kirişler arasındaki ilişkiler içinde, içi sıvı dolu kesecikleri de belirtmek gerekir. Bursa
  synovialis adı verilen bu yapılar, çoğu defa kirişlerin fonksiyonlarını kolaylaştırıcı ve onları
  koruyucu olarak oluşmuşlardır.
  3. KASLARIN SINIFLANDIRILMASI
  İnsan vücudundaki kaslar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
  ■ Gövde kasları
  ■ Göğüs bölümü kasları
  ■ Karın bölümü kasları
  ■ Diaphragma
  ■ Sırt bölümü kasları
  ■ Baş bölümü kasları
  ■ Boyun bölümü kasları
  ■ Ekstremite kasları
  ■ Üst ekstremite kasları
  ■ Alt ekstremite kasları
  3.1. Gövde Kasları
  Gövde iskeleti omurgaların oluşturduğu vertebral kolon, kaburgalar ve önde de göğüs kemiği
  (sternum) tarafından oluşturulmluş bir bütün olarak ortaya çıkar. Buraya, daha aşağıda
  pelvis de katılır. Gövde üzerinde yer alan kasların bir kısmı, özel olarak gövdeye ait kaslardır.
  Diğer bir kısmı ise, ekstremiteler (uzuvlar) ile gövde arasında uzanan kaslardır. Yine
  bu bölüm içinde, karın ve göğüs boşluklarını ayıran kas yapılı diaphragma ile leğen (pelvis)
  iskeletini aşağıda kapatan kasları unutmamak gerekir.
  Gövde üzerinde yer alan pekçok kas, birbirleri ile fonksiyonal bir zincir ilişkisi oluşturarak,
  kombine hareketler ortaya koyarlar.
  3.1.1. Göğüs Bölümü Kasları
  Bu bölüm içinde yer alan kaslar aşağıdaki gibi iki kısma ayrılarak incelenir.
  ■ Yüzeyel kaslar
  ■ M. pectoralis major
  ■ M. pectoralis minor
  ■ M. serratus anterior
  ■ Derin kaslar
  ■ Mm. intercostales externi
  ■ Mm. intercostales interni
  ■ Mm. levatores costarum breves et longi
  3.1.1.1. Yüzeyel Kaslar : Yassı ve ince yapılı kaslardır. Geniş alanları kapatırlar. Genellikle
  gövde ile üst ekstremiteler arasında uzanırlar.
  M. Pectoralis major : Göğüs ön bölümünü geniş olarak kapatan bir kastır. Bunun lifleri
  göğüs ön bölümünde köprücük kemiği, hançer kemiği (sternum) ve karın kaslarının sağlam
  kılıfından başlar (M.ractus abdominis'in kılıfı). Yukarıya ve dışarıya doğru uzanırlar. Kol kemiği
  (humerus) üzerinde ve proksimal uçta bulunan büyük çıkıntılı kısmın altlarına (crista
  tuberculi majoris) tutunarak sonlanırlar.
  Görevi; kolu gövdeye yaklaştırma (adduction) ve kolu içeriye döndürmedir.
  İlgili siniri; N. pectoralis medialis, N. pectoralis lateralis
  M. pectoralis minor : Küçük bir kas olup, m.pectoralis major'un altında bulunur.
  Görevi; clavicula'nın iç ve dış eklemleri üzerine etkilidir. Solunum işinde yardıncı olan bir
  kastır.
  İlgili siniri; N.pectoralis medialis, N.pectoralis lateralis.
  M. serratus anterior : Geniş yaygın ve dişsi çıkıntıları ile karakterize olmuş bir kastır.
  Göğüs kafesinin yan duvarında yer almıştır. Bunun lifleri, 1.-9. kaburgalardan başlar. Dışa
  ve yukarıya doğru uzanan kas lifleri, kürek kemiğinin medial kenarına tutunarak sonlanır.
  Görevi; scapula'yı öne doğru çeker ve bu kemiğin alt köşesini dışa doğru çevirir. Kolun daha
  yukarıya doğru kaldırılmasında, scapula'nın hareketi için yardımcı olur.
  İlgili siniri; medulla spinalis'in 5.-7. sağmentlerinden ayrılan sinirlerdir. (N. thoracicus lon-gus).
  3.1.1.2. Derin kaslar : Derin kaslar, küçük yapı gösterirler ve birbirleri ile fonksiyonel
  bir zincir oluştururlar. Özellikle kaburgaların (costae) hareketleri ile ilgilidirler ve kaburgalar
  arası boşlukları doldururlar.
  Mm. intercostales externi, nefes almada görevlidir.
  Mm. intercostales interni, nefes vermede görevlidir.
  Mm. levatores costarum breves et longi, göğüs kafesinin hareketleri ile görevlidir.
  İlgili siniri; medulla sipinalis'in thoracal segmentlerinden gelen interkostal sinirlerdir.
  3.1.2. Karın Bölümü Kasları
  Karın boşluğu, göğüs boşluğu gibi değildir. Çünkü, yapısı içerisinde göğüs boşluğunu çevreleyen
  iskelet elemanlarına benzer oluşumlar bulunmaz. Bu nedenle, iç organların korunması
  daha zordur. Göğüs boşluğunun duvarlarını oluşturan iskelet elemanlarına karşılık,
  karın boşluğunun duvarlarını kaslar, kirişler ve aponevrotik örtüler oluşturur. Duvarları
  oluşturan bu yapıların tonusu ile, iç organlar belirli bir topoğrafik durum kazanır. Karın kaslarının
  tümünün birlikte kasılmaları ile karın boşluğu küçültülür ve karın organları üzerine
  yapılan belirli bir basınç; defakasyon, miksiyon ve doğumda önem kazanır. Karın kasları,
  sırt kasları ile birlikte fonksiyonel bir zincir oluştururlar. Böylece, birlikte ve aynı zamanda
  çalıştıklarında, pelvis (kalça) ve bacaklar sabit kalmak şartıyla, gövdeyi istenen tarafa çevirebilirler.
  Karın kasları (başlangıç ve sonlanma yerlerine göre) aşağıda pelvis iskeletini yapan kemiklerin
  üst kenarlarından başlayıp, yukarıya doğru uzanırlar ve göğüs kafesinin (thorax) alt kenarlarına
  tutunarak sonlanırlar.
  Karın kasları, birbirlerine göre durumları ve kılıfları ile ayrı bir özellik ihtiva ederler. Kas
  kılıflarının ve diğer örtülerin bu özel durumları sonucunda, karın ön duvarı oldukça sağlam
  ve fonksiyonel bir karakter kazanmıştır. Karın kasları erkekte, aşağıda ve orta çizginin her
  iki yanında, üreme ile ilgili önemli oluşumların karın boşluğundan dışarı çıkarak, scrotumlara
  kadar uzanmasına imkan veren bir yapılaşma gösterir. Burada oluşumların geçmesine
  imkan veren kanallar vardır (canalis inguinalis). Ancak bu kısmın duvar yapısının zayıf ol-ması nedeniyle, burada fıtık olayları meydana gelir (inguinal ve femoral fıtıklar).
  Karın bölümü kasları aşağıdaki gibi üç ana gruba ayrılarak incelenebilir.
  ■ Karın ön duvarı kasları
  ■ M.rectus abdominis
  ■ M.pyramidalis
  ■ Karın yan duvarı kasları
  ■ M.obliguus externus abdominis
  ■ M.obliguus internus abdominis
  ■ M.transversus abdominis
  ■ Karın arka tarafı kasları
  3.1.2.1. Karın Ön Duvarı Kasları : Karın ön duvarında bulunan kaslar, birbirlerini
  üstten kapatan, yassı ve oldukça geniş yapılar şeklinde oluşmuşlardır. Kas liflerinin
  uzanışları, birbirlerinden değişik yönlerdedir. Böylece, çok çeşitli hareket imkanı sağlayan
  kinetik fonksiyonel bir kas zinciri oluştururlar.
  M.rectus abdominis : Orta çizgiye göre her iki yanda yer almış iki uzun kastır. Yukarıda
  5.-7. kaburgaların kıkırdak kısımlarından başlar. Aşağıya doğru uzanarak pelvisin (os
  pubis) üst ön kenarına tutunarak sonlanır. Her iki kas kuvvetli birer aponevrotik kılıfa sahiptir.
  Görevi; sırt kasları ile antegonist olarak çalışması ve gövdenin öne doğru eğilmesine veya
  dik durmasına yardımcı olmasıdır. Göğüs kafesini aşağıya doğru çekerek, pelvise doğru
  yaklaştırır. Karın organları üzerine basınç yapar.
  İlgili siniri; medulla sipinalis'in göğüs bölümü segmentlerinden gelen spinal sinirlerdir (Nn.
  intercostales VII-XII).
  M.pyramidalis : Os pubis'in üst-orta-ön kısmından başlar ve yukarıya doğru uzanır.
  M.rectus abdominis'ler arasındaki aponevrotik yapıda (linea alba) sonlanırlar.
  İlgili sinir; medulla spinalis'in lumbal 1. ve thoracal 12. segmentlerinden gelen sinirlerdir (Nn.
  intercostales-Ram. ventralis).3.1.2.2. Karın Yan Duvarı Kasları : Karın yan duvarında bulunan önemli üç kas
  şunlardır.
  ■ M. obliquus externus abdominis
  ■ M.obliquus internus abdominis
  ■ M.transversus abdominis
  Bu üç kası oluşturan lifler, aşağıda pelvis iskeletinin üst-yan kenarlarından başlar. Yukarıda
  yanlarda ise, alt kaburgalardan başlayarak karın ön tarafına doğru uzanırlar. Karın ön duvarında
  görülen uzun kas (m.rectus abdominis) kılıfına tutunarak burada sonlanırlar. Bir
  başka deyişle, belirtilen karın yan duvarı kaslarının yassılaşan ve genişleyen sonuç kirişleri,
  ortak ve yassı bir apenevrotik yapı halinde, karın düz kasını (m.rectus abdominis) her yandan
  kuşatan bir kılıf oluştururlar. Böylece karın duvarlarından gelen bu uzantılar, orta hat
  üzerinde birleşirler. Bu aponevrotik birleşme çizgisi, yukarıdan aşağıya uzanan kuvvetli bir
  yapı halindedir. Buraya linea alba adı verilir. Karın yan duvarı kaslarının yassılaşmış olarak
  aşağıya doğru devam eden sonuç kirişleri arasında önemli bir kanal oluşur. Bu kanala canalis
  inguinalis adı verilir ve bu kanaldan erkeklerde testisler ve bununla ilgili oluşumlar
  geçer. Kadınlarda ise aynı yerden uterus'u yerinde tutan önemli bir bağ ile (lig. teres uteri)
  damar ve sinirler geçer.
  Canalis inguinalis'in başlangıç ve sonlanma açıklıkları (delikleri), anulus inguinalis supercifialis
  ve anulus inguinalis profundus adını alır. Bu açıklıklar, oldukça zayıf yapılar
  tarafından kapatılmıştır. Bu bakımdan, karın içi organlarının, bu açıklıklardan ve dolayısı ile
  kanaldan geçerek ilerlemeleri, fıtıkları meydana getirir.
  Görevleri: Karın kasları solunum işinde (nefes alma-verme) önemli rol oynarken, aynı anda
  beraberce çalıştıklarında, karın içi ve pelvis organları üzerine basınç yaparak, bazı önemli
  fonksiyonların oluşumunu sağlar. Böylece karın basıncı ile miksiyon, defakasyon ve kadınlarda
  doğum sırasında, önemli sonuçlar elde edilir. Sırt kasları ile fonksiyonel bir birlik içinde,
  vertikal eksene göre gövdenin sağa ve sola döndürülmesinde çok önemli rolleri vardır.
  ilgili sinirleri; alt intercostal sinirlerden ve plexus lumbalisten gelen sinir uzantılarıdır.
  3.1.2.3. Karın Arka Tarafı Kasları : Burada sözü edilebilecek en önemli kas, m.quadratus
  lumborum'dur. Dört köşeli, yassı ve geniş bir kas olup, pelvis üst kenarı ve kaburgalar
  arasında oluşmuş açıklıkta yer alır. Bazı huzmeler, lumbal vertebraların çıkıntılarına kadar
  uzanır.
  Görevi; omurganın lumbal bölümünü kendi tarafına eğmek ve ayrıca tutunmuş olduğu
  son kaburgayı aşağıya doğru çekmektir.
  İlgili siniri; plexus lumbalis'in bazı dalları ve N subcostalis'tir.
  3.1.3. Diaphragma
  Göğüs ve karın boşluklarını birbirlerinden ayıran kas yapılı bir bölmedir. Konkav tarafı karın
  boşluğuna bakmak üzere, tabanı yukarıda yer alan bir yapı gösterir. İnsan vücudunda kalpten
  sonra en çok çalışan kas budur. Ön ve yan tarafta 7.-11. kaburgaların iç yüzlerinden, arkada
  ise ilk 3 lumbal vertebra ile 12. kaburgadan başlayan kas lifleri, yukarıya ve içeriye
  doğru yükselerek, orta kısımda birleşirler. Bu birleşme yeri, oldukça düz ve sağlam bir yapı
  gösterir. Tendinöz yapıdaki bu kısma "centrum tendineum" adı verilir. Centrum tendineum'da
  aort, vena cava inferior ve özofagus'un geçtikleri delikler bulunur. Aynı zamanda bu
  kısımda bulunan bazı aralıklarından önemli bazı damar ve sinirler, göğüs ve karın boşlukları
  arasında uzanırlar. Öte yandan centrum tendineum üzerinde kalp, sanki yatar durumda
  bir ilişki içindedir.
  Görevi; solunum hareketleri sırasında kaburgaların yukarıya doğru kaldırılması ile, göğüs
  kafesinin genişlemesini sağlamaktır. Nefes verme durumunda, ise kaburgalar aşağıya
  doğru çekilir ve böylece karın ve göğüs kafesi boşlukları birbirlerine göre daralıp küçülebilir.
  Aşırı yemek yeme sonunda, midenin buraya baskı yaparak yükselme çabaları unutulmamalıdır.
  İlgili siniri; n.phrenicus (motor sinir) dir.
  3.1.4. Sırt Bölümü Kasları
  Bu bölüm iki tabaka halindeki bir kas grubudur. Yüzeyel grup, özellikle üst ekstremitelere
  uzanır ve ekstremite hareketleri ile solunum işine yardımcı olur. Derin grubu oluşturan kaslar
  ise, gerçek sırt kaslarıdır ve küçük kaslar halide omurganın her iki yanındaki boşlukları
  doldurmuşlardır (autocton sırt kasları). Bu küçük sırt kasları, ardarda birbirlerini tamamlayan
  fonksiyonel zincirler oluştururlar. Gövdenin dik olarak durmasını sağlayan esas kaslar
  bunladır (m.erector spinae).
  Yüzeyel sırt kasları da durumlarına göre kendi içerisinde üç ana bölümde ele alınabilir:I. tabaka : M. trapezius
  M. latissimus dorsi
  II. tabaka : M. rhomboideus minor
  M. rhomboideus major
  M. levator scapulae
  III. tabaka : M. serratus posterior inferior
  M. serratus posterior superior
  Birinci tabakada adları verilen kaslar özellikle, kolun hareketleri ile görevlidirler. Bunların
  altında bulunan ikinci tabakadaki kaslar ise, scapula'nin durum ve hareketleri ile ilişkilidirler.
  Üçüncü tabaka kasları da, omurların spinal çıkıntıları ile bazı kaburgalar arasında uzanırlar.
  İlişkili oldukları kaburgaları aşağıya doğru çekerler. Nefes alma olayına yardımcı kaslardır.
  Derin sırt kasları, sırtın gerçek kaslarıdır. Bunlar embryonal olarak, kaynaklarını aldıkları
  yerde kalmış ve ilk yerlerini korumuşlardır. Kısa ve küçük kaslar halindedirler. Bazen sadece
  iki omur arasında yer alırlar ve böylece, aşağıdan yukarıya doğru birbirleri üzerine yatarak
  bir birlik oluştururlar. Vertebral kolonda, spinal çıkıntıların her iki yanında oluşan boşluklar
  içinde bulunurlar. Böylece bir veya birkaç omuru birden geçtikleri gibi, göğüs bölümünde
  kaburgalara da uzanırlar. Gerçek fonksiyonları vücudun dik olarak durmasını sağlamaktır.
  Karın ön duvar kasları ile aynı zamanda fonksiyonel bir birlik içinde hareket ederek, omurganın
  ilgili bölümlerini, sağa-sola ve öne doğru da hereket ettirebilirler.
  3.1.5. Baş Bölümü Kasları
  Baş bölümünde üç ayrı kas grubu vardır.
  Mimik kaslar,
  Başın neurocranium bölümünde bulunan kaslar
  Çiğneme kasları
  3.1.5.1. Mimik Kaslar : Herhangi bir eklem üzerinden geçmezler. Bir başka deyişle,
  bir ekleme fonksiyonel olarak hitap etmezler. Bu kasların lif uzantıları, deri içine ışınsal tarzda
  yayılarak geniş ağlar oluştururlar. Adlandırılmalarından da anlaşılacağı gibi, yüzün ve
  başın ilgili yerlerindeki derinin hareketleri ile görevlidirler. Boşlukları ve açıklıkları da çevrelerler. Bunların hareketleri ile, kişilere göre değişen farklı mimik yapılar oluşur.
  3.1.5.2. Başın Neurocranium Bölümünde Bulununan Kaslar : Bu kaslar
  daha çok alın, ardkafa ve kulak kısımlarında yoğunlaşmıştır. Başın sağlam oluşmuş örtüsü
  galea aponeuritica'ya tutunurlar. Bu sağlam yapı deriye daha sıkı, kafatası kemiklerine ise
  gevşek tutunmuştur. Bu nedenle, kafatası kemikleri üzerinde kolayca koyabilen bir özellik
  gösterirler.
  3.1.5.3. Çiğneme Kasları : Çiğneme kaslarının embryolojik gelişim yerleri, mimik
  kaslardan ayrıdır. Bu nedenle her iki kas grubunun innervasyonları da değişik sinirler üzerinden
  sağlanır. Çiğneme kasları adı altında dört çift (sağ-sol) kas bulunur.
  ■ M. masseter
  ■ M. temporalis
  ■ M. pterygoideus medialis
  ■ M. pteygoideus lateralis
  3.1.6. Boyun bölümü Kasları
  Bu bölümün kasları iki grup halinde incelenebilir.
  ■ Boyun ön-yan bölümü kasları
  ■ Boyun arka bölümü kasları
  3.1.6.1. Boyun Ön-Yan Bölümü Kasları : Bu bölümün kaslarının bazıları, kafatasının
  çeşitli yerlerinden başladıkları gibi, bazıları da ağız tabanının yapısına iştirak edip,
  çiğneme ve yutma fonksiyonunda önemli yer tutarlar. Boyun bölümü kaslarının çoğu, hyoid
  kemiğin üstünde veya altında bulunuşlarına göre bir ayırım ile ele alınırlar. Böylece,
  aşağıdaki gibi bir sınıflama yapılır :
  ■ Hyoid üstü kaslar : ■ M.mylohyoideus
  ■ M.geniohyoideus
  ■ M.digastricus
  ■ M.stylohyoideus
  ■ Hyoid altı kaslar : ■ M.sternohyoideus
  ■ M.sternothyroideus
  ■ M.thyrohyoideus
  ■ M.omohyoideus
  Burada görülen hyoid üstü kaslarından üçü, esas olarak ağız tabanını (diaphragma oris)
  oluşturarlar. Çene ve hyoid kemiğin hereketlerinde ve yutma olayında önemli rol oynarlar.
  Bu kasların hepsinin başlangıç yerleri, baş ve yüz çevresi kemik oluşumlarıdır. Buradan
  başlayarak boyun kısmına deplase olmuşlardır.
  Boyun ön-yan bölümü kasları, en üstten oldukça ince yapılı, geniş yaygın bir kasla
  örtülmüşlerdir. Bu kasa platysma adı verilir. Burada önemli diğer bir kas da, m.sternocleidomastoideus
  adını alır. Platysma'nın hemen altında bulunur ve hatta boyun hareketleri
  sırasında, göz ile deri üstünden kolayca görülebilir. Çok kuvvetli bir yapıya sahip
  olup, başın sağa ve sola çevrilmesinde önemli rol oynar. Önde-aşağıda göğüs bölümü kemik
  yapıların-dan (sternum ve clavicula) başlayıp, arkaya ve yukarıya doğru uzanarak kafatasında
  processus mastoideus'a tutunarak sonlanır. Kası her taraftan saran kuvvetli bir
  örtüsü de vardır. Kasın tek yanlı fonksiyon görememe durumlarında, klinikte "Torticollis" adı
  verilen olay ortaya çıkar.
  Kafatasının değişik bölgelerinden başlayan bu kaslar, yine değişik bölgelerde sonlanır.
  3.1.6.2. Boyun Arka Bölümü Kasları : Vertebral kolunun önünde yer almışlardır.
  Kaburgaların kaldırılmasına hizmet ederler ve aynı zamanda baş ve boynun yana doğru
  eğilmesinde fonksiyoneldirler. Bu kaslar aşağıdaki adlarla belirtilirler.
  Mm.scaleni : Kaburgaları yukarı kaldırır, boynu eğerler.
  M. longus colli : Baş ve boynun eğilmesine hizmet eder.
  M.longus capitis : Baş ve boynun eğilmesine hizmet eder.
  Yukarıdaki kasların ön-iç kısımlarından yakın bir komşuluk halinde yemek borusu, hava
  yolları, önemli damar ve sinirler geçerek thorax'e (göğüs boşluğuna) uzanırlar.
  Ayrıca yine bu kaslar arasında önemli sinir ağları da (plexus) oluşur ve bu plexuslar dallanmalar
  yaparlar (plexus servicalis ve plexus brachialis).
  Kasların sınıflandırılmasını özetleyin ve her sınıfa örnekler verin.
  3.2. Ekstremite Kasları
  Ekstremite kasları, iki ana bölümde ele alınır.
  ■ Üst ekstremite kasları
  ■ Alt ekstremite kasları
  Üst ekstremite omuz eklemi aracılığı ile gövdeye bağlanmıştır. Alt ekstremite ise, hemen
  hemen aynı anatomik yapıyı gösteren kalça kemiği ile gövdeye ilişmiştir. Dolayısı ile ekstremite
  kasları adı altında grup olarak kaslar incelenirken, bir yandan omuz eklemi çevresinde
  yer bulan ve öte yandan da kalça ekleminde etkili olan kaslar, bir hareket çemberini oluşturan
  yapılar halinde ayrı başlıklar halinde ele alınabilir. Ekstremiteleri oluşturan kemik elemanların
  birbirleri ile nasıl bir eklem ilişkisi içinde oldukları kemik konusunda incelenmişti.
  3.2.1. Üst Ekstremite Kasları
  Sadece bir eklem (art.humeri) aracılığı ile gövdeye bağlanan üst ekstremiteler, bu eklem
  aracılığı ile çok çeşitli hareketleri de yapabililer. Böylece üst ekstremiteler, omuz ekleminde
  serbest hareket eden bir bütün olarak görülürler. Bütünü tamamlayıcı elemanlar olarak; kol,
  önkol ve el iskeletini oluşturan kemikler ve bunlar arasındaki apenevrotik yapılar ile, aktif
  elemanlar olan kasları belirtebiliriz. Burada yer alan kaslar, yine aynı bütün içinde görülen
  değişik eklemlere, çeşitli yönlerden etki ederek, çok çeşitli hareketlerin ortaya çıkışını
  sağlarlar. Genel bir ayırım ile, üst ekstremite kasları aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.
  ■ Omuz eklemi kasları
  ■ Kol kasları
  ■ Önkol kasları
  ■ El kasları
  3.2.1.1. Omuz Eklemi Kasları : Omuz eklemi, insan vücudunun en hareketli eklemidir.
  Bu özelliğinden dolayı kol, omuz eklemine göre istenilen konumda tutulabilir. Anatomik
  yapısının özelliğinden dolayı, bütün eksenlere göre hareketler elde edilebilir. Eklemde hareket
  meydana getiren kasların bir kısmı aynı zamanda, omuz bölgesinin morfolojik şeklinide
  oluştururlar. Omuz ekleminde tesirli olup, altı ana hareketin oluşmasını sağlayan kaslar
  şu şekilde verilebilir :Öne-yukarı M.deltoideus
  Arkaya-yukarı M.deltoideus
  Vücuttan uzaklaştırma M.deltoideus
  Vücuda yaklaştırma M.pectoralis major
  M.latissimus dorsi
  İç rotasyon M.subscapularis
  M.deltoideus
  M.latissimus dorsi
  Dış rotasyon M.infraspinatus
  M.teres minor
  M.deltoideus
  3.2.1.2. Kol Kasları : Omuz eklemi (kemeri) kasları adı altında belitilen kas grubu, bu
  eklemde etkin olarak, kolun gövdeye göre durumunu oluştururlar. Bunların yanısıra; büyük
  kısmı ile kol bölgesinde yer alan iki ayrı kas (m.biceps brachii ve m.triceps brachii) hem
  omuz ve hem de dirsek ekleminde etkin olan önemli kasladır. Bu nedenle üst ekstremite
  kasları incelenirken, bu iki kas dirsek eklemine etki eden kaslar grubu içinde ele alınmıştır.
  3.2.1.3. Önkol Kasları: Dirsek eklemi (art. cubiti) üzerine etki eden ve kol üzerinde lokalize
  olan üç adet bükücü (flexor) ve bir tane de açıcı (extensor) kas bulunur. Halbuki dirsek
  ekleminde, flexion ve extention hareketlerinin yanısıra, önkolun dışarıya doğru dönmesi
  (supinasyon) ve içe dönmesi (pronasyon) hareketleri de ortaya çıkar. Elin supinasyon ve
  pronasyon hareketlerinde ise m.supinator ve m.pronator teres ile, bir miktar da m.pronator
  quadratus etkili olur. Dirsek eklemine göre yapılabilen önemli hareketler ile, bu hareketlerin
  oluşmasında etkili olan önemli kaslar şu şekilde verilebilir :
  M.biceps brachii flexion hareketi
  M.brachialis flexion hareketi
  M.brachioradialis flexion hareketi
  M.triceps brachii extention hareketi
  3.2.1.4. El Kasları : Elin hareketleri ile ilgili kaslar fonksiyonlarına göre, flexor ve extensor
  kaslar olmak üzere ayrılırlar. El hareketleri ile ilgili kasların hepsi uzun, ince ve kuvvetli
  kirişlere sahiptirler. Bu ince kirişler el bileğinden geçip ilgili yerlere uzanırlarken, özel kiriş yapılı (aponevrotik) kılıflar içinde bulunurlar. Elin flexionu ile ilgili kasların başlangıç yerleri,
  humerus'un distal ucunda görülen içteki çıkıntı (apicondylus medialis) üzerindedir.
  Ekstensor kaslar ise dıştaki büyük çıkıntıdan (epicondylus lateralis) başlar. Bu antegonist
  kasların çalışmaları ile elin palmar veya dorsal fleksiyonu yapılabilir. Ancak, radius tarafındaki
  fleksor ve ekstensor kasların aynı anda çalışmaları ile, elin radius yönünde olmak
  üzere (dışa doğru) uzaklaştırılması mümkün olur. Ulna tarafındakiler ise, içe doğru hareketi
  meydana getirirler (Ulnar abduction).
  Elin fleksion ve ekstensionunda etkili olan önemli kaslar şunlardır :
  Fleksor kaslar : M.flexor carpi radialis
  M. flexor carpi ulnaris
  M. palmaris longus
  M. flexor digitorum profondus
  Extensor kaslar : M. extensor carpi radialis longus
  M. extensor carpi radialis brevis
  M. extensor carpi ulnaris
  El parmaklarının hareketleri, uzun ve kısa kaslar tarafından meydana getirilir. Kirişleri parmaklara
  kadar uzanan uzun kasların grup olarak bulundukları yer esas itibariyle önkoldur.
  Burada çeşitli kemik ve kemiklerarası sağlam aponevrotik yapılara tutunarak başlayıp,
  aşağılarda ortaya çıkan ince sonuç kirişleri, el bileğinden geçerek ilgili parmaklara kadar
  uzanırlar. Kısa kaslar ise avuç içinde ve küçük kemikler arasında lokalize olmuşlardır. Parmaklara
  kadar kirişleri devam eden önemli kaslar bir grup olarak şu şekilde verilebilir :
  M. flexor digitorum superficialis M. extensor digiti minimi
  M. flexor digitorum profundus M. abductor pollicis brevis
  M. extensor digitorum M. flexor pollicis berevis
  M. extensor indicis M. adductor pollicis
  Parmaklar arasında yer alan dört adet kısa kas ile (Mm. lumbricales), kemikler arasında lokalize
  olmuş yedi adet kas (Mm. interossei) el parmaklarının kısa kaslarını meydana getirirler.
  Bunlara ek olarak, insan elinin baş parmağının özel hareketlerini yapabilmesi için, sadece
  bu parmağa ait olan bir kas daha vardır (m. opponens pollicis). Eldeki, kombine ve komplike
  hareketlerin ortaya çıkışı göz önüne alındığında, diğer parmaklardan birisinin kaybında
  fonksiyonel olarak büyük boyutlarda bir aksama görülmemesine rağmen, başparmağın
  kaybında durum değişir. Zira bu durumda elin kullanılma kabiliyeti büyük ölçülerde kaybedilmiş
  olur.
  3.2.2. Alt Ekstremite Kasları
  Önemli eklemler aracılığı ile birbirleri ile fonksiyonel ilişki içinde bulunan alt ekstremite kemikleri,
  uyluktan itibaren bir bütün halinde kalça eklemi (art. coxae) aracılığı ile pelvise
  asılmış durumdadırlar. Bu yapı içinde kalça eklemi önemli bir yer tutar. Pelvis kemiklerinin
  değişik yerlerinden başlayan sağlam ve kuvvetli kaslar, kalça eklemi eksenlerini değişik
  yönlerde çaprazlayarak uyluk kemiklerine veya bacak kemiklerine kadar uzanırlar. Kalça
  eklemi fonksiyonu üzerinde önemli etkisi bulunan kaslar içinde, bel bölümünün omurlarından
  başlayarak aşağılara kadar uzanan kaslar da vardır. Esas itibariyle, yürüme ve boşluk
  içinde durumu koruma gibi önemli görevler yüklenmiş bulunan alt ekstremite kasları, yapı
  olarak üst ekstremite kaslarından daha fazla gelişmiş olarak görülürler.
  Alt ekstremite kasları içinde incelenebilecek ilk grup, kalça eklemine doğrudan etki eden
  büyük kaslardır. Bunlar, birbirleri üzerine düzenlenerek, kalça eklemini kapatırlar. Kalça eklemi,
  morfolojisi bakımından omuz eklemine benzer. Ancak, ayrı ve önemli bir fonksiyon
  olarak, yürüme ve vücudun stabilitesini de yüklendiği unutulmamalıdır. Bilindiği gibi kalça
  ekleminde, üç ana eksende temel hareketler ile, bu hareketlerin kombine şekilleri de
  sağlanır. Kalça ekleminde hareketlerin oluşumunu sağlayan ve doğrudan bu ekleme hitabeden
  kaslar kısa ve kuvvetli bir yapıya sahiptirler. Başlangıç ve bitiş yerlerine göre sadece
  tek bir ekleme ait kaslardır. Halbuki yine bu bölgeden başlayıp (pelvis'den) oldukça uzun bir
  yol geçerek devam eden ve iki ekleme birden etki eden kaslar da vardır. Böylece, hem kalça
  eklemi ve hem de diz ekleminde etkin olurlar.
  Kalça eklemi üzerinde etkili olan kaslar şu şekilde topluca ve özet olarak verilebilir :
  M. iliopsoas : Kalça eklemine etki eden ve bel bölümü omurları ile pelvis
  bölümünden başlayan kuvvetli kas.
  M. glutaeus maximus : Kalça eklemini dıştan kapatan ve birbirleri üzerine tanzim
  M. glutaeus medius edilmiş bulunan kas grubu.
  M. glutaeus minimus
  M. pectineus : Kalça eklemine göre uyluğa adduction yaptıran kas grubu.
  M. adductor longus
  M. adductor brevis
  M. adductor magnus
  M. gracilis
  M. piriformis
  M. obturatorius (ext. - int.)M. quadratus femoris
  Mm. gemelli (sup. - inf.)
  M. rectus femoris
  M. tensor fasciae latae
  M. sartorius
  M. biceps femoris
  M. semimembranosus
  M. semitendinosus
  Alt ekstremiteler bütünü içinde önemli eklemlerden birisi de diz eklemidir (art. genu). Bu eklemde
  esas olarak fleksion ve ekstension hareketleri yapılabilir. Ancak bu esas hareketlerin
  yanısıra, diz ekleminde hafif bir fleksion durumu varken, bacak bir miktar dışarıya doğruda
  döndürülebilir (dışrotasyon). İçe dönme hareketi ise, çapraz bağlardan dolayı oldukça
  azdır. Diz eklemi fonksiyonlarının muayenesinde bu rotasyon hareketine özellikle bakılır.
  Çünkü, ekstension durumunda bulunan bir bacakta, normal olarak böyle bir hareket yapılamaz.
  Diz eklemine göre bacakta ekstension, fleksion, dış rotasyon ve iç rotasyon hareketlerinin
  oluşması aşağıdaki kas grubu tarafından sağlanır:
  ■ M. quadriceps femoris
  ■ M. sartorius
  ■ M. biceps femoris
  ■ M. semimembranosus
  ■ M. semitendinosus
  ■ M. gracilis
  Yukarıda adları verilen kaslardan başka, diz eklemi üzerinde etkili diğer bazı kaslar da
  vardır. Ancak bu kaslar küçük yapıda veya uzun ve kuvvetli olmalarına rağmen, konumları
  itibariyle özellikle ayak bileği üzerine etki eden kaslar olarak ortaya çıkar (M. popliteus ve m.
  triceps surae).
  Ayak bileği eklemi (art. talocruralis) ve ayak kemikleri arasında oluşan eklemler üzerinde etkili
  olan kaslar da uzun veya kısa yapıda oluşmuşlardar. Eldeki duruma benzerler. Özellikle
  uzun kaslar, birden fazla ekleme etkili olarak, değişik fonksiyonların ortaya çıkmasını
  sağlarlar. Bu kaslardan bazılarının sonuç kirişleri, ayak kubbesinin desteklenmesinde de
  önemli rol oynarlar.
  Ayak bileği ekleminde, fleksion ve ekstension olmak üzere iki esas hareket elde edilir. Bueklemin anatomik yapısı ancak bu hareketlerin yapılabilmesini mümkün kılar. Bu hareketler
  ayak söz konusu olduğunda, dorsal fleksion veya plantar fleksion adı ile belirtilir. Ayak iskeletini
  oluşturan büyük kemiklerden talus, calcaneus ve Os naviculare arasında diğer önemli
  bir eklem oluşur (art. talocalcaneonavicularis). Bu eklemin eksenine göre, ayakta pronasyon
  ve supinasyon hareketleri yapılabilir. Ayak bileği eklemine göre ana hareketleri oluşturan
  önemli kaslar grup olarak şunlardır :
  ■ M. tibialis anterior
  ■ M. extensor digitorum longus
  ■ M. extensor hallucis longus
  ■ M. peronaeus (fibularis) longus
  ■ M. peronaeus (fibularis) brevis
  ■ M. triceps surae
  ■ M. tibialis posterior
  ■ M. flexor digitorum longus
  ■ M. flexor hallucis longus
  Bu kaslardan bir bölümü sadece ayak ekleminde etkili olurken diğer bir kısmı ise, uzun ve
  kuvvetli kirişleri ile ayak parmaklarına kadar uzanırlar. Yine bu kaslardan bazıları doğrudan
  bacak kemiklerinden başlarken, bir kısmı da bacak kemikleri arasındaki sağlam aponevrotik
  yapıdan (membrana interossea) başlar. Uyluk iskeletinden başlangıç alan kas da vardır
  (M. triceps surae).
  Genel bir tarif ile bacakların ön tarafında lokalize olan kaslar ayağa dorsal fleksion, arka tarafında
  bulunanlar ise, planter fleksion yaptırırlar. Bacak dışyan tarafında bulunanlar pronasyon
  hareketinde etkin olurlar. Bu kasların hemen hepsi ayak bileğine doğru yaklaşırken
  kirişleşirler. Ayak bölümünde, kasların sadece kuvvetli ve oldukça ince kirişleri yer alır. Hareketlerin
  kolayca yapılabilmesi ve kuvvetlerin nakli ise böylece en üst düzeyde sağlanmış
  olur.
  İnsan ayağında normal olarak görülen ve fonksiyon bakımından fevkalade önemli olan kubbemsi
  şeklin korunması her durumda şarttır. Yukarılardan, bacak bölümünden başlayarak
  buraya kadar devam eden bazı kas kirişlerinin, ayak kubbesinin desteklenmesinde önemli
  rolleri vardır. Bu kiriş yapılar her iki yandan, ayağı sararak sanki bir özengi gibi askıya
  almışlardır. Bu şekilde ayak kubbesinin aşağıya çökmesi önlenir. Kasların fonksiyon dışı
  kalma durumlarında pes planus (düztabanlık) ortaya çıkar.
  Ayak iskeletini yapan kısa kemikler ile, ayak parmakları arasında yer bulan küçük ve kısa
  kaslar ise burada değişik görevler yüklenmişlerdir. Bu kasların hem başlangıç ve hem desonlanma yerleri, ayak iskeletini meydana getiren küçük kemikler üzerindedir. Ayak tabanında
  bulunan kaslar, ayak sırtı kaslarına göre miktar olarak daha fazladırlar. Sadece burada,
  bazı boşlukları doldururlar ve hareket bakımından önemli değildirler. Fakat, kemikler
  arası ilişkileri ile, ayak kubbesinin desteklenmesinde önemli görevleri vardır. Yürüyüş
  sırasında, ayak parmaklarının bükülmesine yardım ederek, ayağın yere temasını daha çok
  sağlayan bu kasların, bu fonksiyonları da unutulmamalıdır.

  (Arkadaşlar bilgiler bir bilimsel kaynaktan alıntıdır)
   
  Azi, dishiwelet, alifurkan1 ve diğer 6 kişi bunu beğendi.
 2. CasLoWeD
  Offline

  CasLoWeD Üye

  Katılım:
  3 Haziran 2011
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  13
  Paylaşım için teşekkürler,ama bunu çoğu kişi okumaz yani göz korkutuyor.Daha kısası yada özet biçiminde olan var mı?
   
 3. celalcaner
  Offline

  celalcaner Üye

  Katılım:
  13 Ağustos 2009
  Mesajlar:
  430
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  38
  bodycilerin işine yarayacak pek bilgi yok arkadaşlar. ancak anatomi sınavı için çok iyi bir paylaşım olmuş. bundan çalışırım cidden :D
   
  AnTiCoRe bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş