Boy uzunluğu(okuyun derim!)

Konusu 'Çeşitli Makaleler' forumundadır ve ...model... tarafından 26 Ekim 2006 başlatılmıştır.

Watchers:
Başlığı izleyen üye sayısı: 12 üye.
 1. ...model...
  Offline

  ...model... Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2006
  Mesajlar:
  106
  Beğenileri:
  78
  Ödül Puanları:
  0
  Yer:
  Konya
  (Evet arkadaşlar boy uzaması ile ilgili güzel bir yazı.Yazı Bilim Teknik dergisinden alıntıdır.)


  Binlerce yıl önceki atalarımızla yapısal anlamda
  en önemli farklılıkların başında boy geliyor. Yüzbin
  yıl öncesindeki insanın boyuyla günümüzdeki insanı
  n boyu arasında en az 30 cm’lik fark var. Öyle
  görünüyor ki, her yeni neslin boyu bir öncekine göre
  biraz daha uzuyor. ABD’de yayınlanan bir rapora
  göre 1960’lara göre insan boy ortalamasında
  yaklaşık 2cm’lik artış var. Zaman içerisinde meydana
  gelen bu uzamanın nedeninin yalnızca
  rastlantısal bir gelişme ya da ortama uyum sağlamak
  olmadığı düşünülüyor. Gelişen toplumların yeme
  alışkanlıklarındaki değişiklikler, daha çok çeşitli
  gıdanın, sağlıklı ve bilinçli tüketilmesinin boy uzaması
  ndaki önemli etkenlerden birisi olabileceği belirtiliyor.
  Yapısal özellikler, genlerin yapısındaki de-
  ğişikliklerle, sonraki kuşaklara aktarılıyor. Bu nedenle
  kişinin boyunu belirleyen en önemli etken,
  genetik şifre. Kişinin ileride ulaşacağı boy, anne ve
  babasının boyuyla orantılı. Bir çocuğun ulaşacagı
  nihai erişkin boyu, anne ve babanın boyuna göre
  hesaplamak mümkün. Bir erkek çocuğun ileriki boyunu
  hesaplamak için, anne ve babanın boyu toplanı
  p buna 13 ekleniyor ve çıkan rakam ikiye bölünüyor.
  Bu formülle elde edilen rakam, erkek çocu-
  gun ileride ulaflacağı nihai boy oluyor. Kız çocuğun
  erişkin boyunu hesaplamak içinse, anne ve babanın
  boylarının toplamından 13 çıkartılıp ikiye bölünüyor.
  Bu şekilde hesaplanan nihai boy, kişinin genetik
  boyu olarak kabul ediliyor ve ortalama 5cm
  farklılık gösteriyor. Yani, beslenme, spor ve tüm
  sağlıklı yaşam önerileri, genetik boyu 5-10 cm etkiliyor.
  Bu durumda, erişkin boyu 150 cm olarak
  hesaplanan bir kişinin boyunun 170 cm olması
  mümkün değil. Tabii bu tür hesaplamalar, altta yatan
  bir hastalık ya da hormon yetmezliği olmadığı
  durumlarda yani sağlıklı kişilerde geçerli. Boy kısalığı
  için, büyüme hormonu eksikliği gibi altta yatan
  bir sebep varsa, zamanında yapılan tedavi sonrası
  20cm’nin üzerinde boy uzaması sağlanabiliyor.
  Kişinin nihai boyunu etkileyen en önemli etken
  genetik şifre olsa da, tüm dünyada boy kısalığının
  en önemli nedeni besleneme yetersizliği. Beslenmenin
  boy uzaması üzerindeki etkileri, bilim adamları
  nca yoğun olarak araştırılıyor. Çocuğun boyunun
  uzun ya da kısa olmasında anne ve babanın kalıtsal
  etkilerinin yanı sıra, doğumdan ergenlik çağına kadar
  olan dönemdeki beslenmenin etkisi de oldukça
  önemli.


  Boy uzamasında, düzenli yapılan, basketbol ve
  yüzme gibi sporların faydası olduğuna inanılıyor.
  Ancak basketbol ya da voleybolun boyu uzattığına
  dair kesin bir bilimsel veri bulunmuyor. Bazı araştı
  rmacılar, bu tür sporların boy üzerindeki etkisinin
  ikincil bir etki olduğu, yani kişinin genel sağlığına
  yaptığı olumlu etkilerin sonucunda genel vücut gelişimini
  etkilediğini, bu nedenle boyun uzamasına
  katkıda bulunduğunu söylüyor. Ancak, tüm spor
  türleri boyun uzamasına katkıda bulunmuyor. Örneğ
  in, halter, güreş, ve vücut geliştirme gibi, kemik
  uçlarındaki büyüme plaklarına stres uygulayan
  sporlar, tam aksine boy uzamasını yavaşlatabiliyor.
  Ancak, bu sporlarda uygulanan ağırlık çalışmaları-
  nın mu yoksa kullanılan “anabolik steroid” denen
  ilaçların mı kemik uçlarındaki büyüme plaklarının
  erken kapanmasına yol açtığı kesin olarak ortaya
  konulmuş değil. Sonuç olarak, dengeli beslenme ve
  düzenli spor, vücut gelişimini olumlu etkileyerek
  boy uzamasına da katkıda bulunuyor. şunu unutmamak
  gerekiyor ki bu tür önlemler belirli bir yaşa
  kadar etkili. Kızlar 14, erkekler 16 yaşında nihai
  eriflkin boylarının %96’sına ulaşıyor. Boy uzaması,
  iskeletin son halini alması, yani kemik uçları
  ndaki büyüme plaklarının kapanmasıyla, kızlarda
  16, erkeklerdeyse 18 yaşında büyük ölçüde duruyor.
  Bu yaşlardan sonra en fazla 1-2 cm’lik uzama
  görülüyor.
  Büyüme hormonu dışında boy uzamasını sağlayan
  bir vitamin ya da ilaç yok. Boy kısalığına yol
  açan bazı hormon yetmezliklerinde ve hastalıklarda,
  testosteron ya da tiroid hormonu desteği gerekebiliyor.
  Bu nedenle boy kısal›ığına yol açan sebebin
  bulunması, boyu uzatmak için atılması gereken
  en önemli adım. Boy kısalığına yol açan nedenlerin
  erken teşhis ve tedavisiyle boyu uzatmak mümkün.
  Büyüme hormonu eksikliğinde uygulanan tedaviyle,
  istenilen büyüme hızına ulaşmak mümkün
  olabiliyor. Bu hormonun normal düzeylerde olduğu
  ve altta yatan bir hastalık bulunamayan, yani sağ-
  lıklı kısalarda da büyüme hormonu 5-6 cm’lik uzama
  sağlayabiliyor.
  Özet olarak, normal boy grafiğinde en kısa
  %3’lük kısmına giren kişiler, tıbben kısa boylu olarak
  kabul ediliyor ve incelemeye alınıyor. Boy kı-
  salığına sebep olan bir hastalık varsa, bu sebebin
  tedavisiyle normal boya ulaşmak mümkün olabiliyor.
  Ancak bu tür kısalar, doktora müracaat eden
  kısaların sadece %10-20’sini oluşturuyor. Bu kişilerde
  boy kısalığının erken teşhisi önemli. Bu nedenle
  ailelerin oldukça iyi bir gözlemci olmaları
  gerekiyor. Gelişme çağında, kısalmayan pantolonlar
  ve küçülmeyen ayakkabıları alarm işareti olarak
  kabul etmek gerekiyor. Kısa boylular›n %80-
  90’ında altta yatan bir sebep ya da hastalık bulunamı
  yor. Bunların bir kısmı, yani yapısal kısalar
  kendiliğinden normal boya ulaşırken, genetik kısa
  olarak adlandırılan diğerleriyse kısa olarak kalı-
  yor. Herhangi bir nedene bağlanamayan boy kısalı
  klarında, yapılması gerekenler, alınması gereken
  önlemler çocukluk çağında başlıyor. Ancak, sağlıklı
  beslenme ve düzenli spor yapılmasına karşın bu
  kifliler genetik olarak belirlenmiş boylarını en fazla
  5-10 cm aşabiliyor. Yani bu kişiler ne yaparlarsa
  yapsınlar, daha fazla uzamaları mümkün değil.
  Beslenme, düzenli spor, uyku ve huzurlu ortam,
  özellikle erken çocukluk ve ergenlik döneminde etkili.
  Kemik gelişiminin tamamlandığı ergenlik bitiminden
  sonra ne yapılırsa yapılsın boyu 1-2cm’den
  fazla uzatmak mümkün değil. Ameliyatla boy uzatmaksa
  sadece bazı doğuştan olan orantısız kol ve
  bacak kısalıklarında uygulanıyor. Bu tür ameliyatlar
  oldukça zor ve riskli. Sonuç olarak, boy kısalı-
  ğında genetik yapı oldukça etkili olsa da, kısalığa
  sebep olan unsurların belirlenmesi, sağlıklı beslenme,
  spor ve düzenli yaşam sayesinde ideal boya
  kavuşmak ya da belirlenmiş boyun bir miktar üzerine
  çıkmak mümkün.

  -Ameliyat ile Boy Uzatmak-
  insanın boyu ameliyatla uzatılabiliyor. Çeşitli
  doğuşsal anormalliklerde, ya da kişinin gündelik
  hayatını devam ettiremeyecek kadar kısa boyu
  olan kişilerde ameliyatla boy uzatılabiliyor. Bu
  tür ameliyatlar tüm vücuda değil, sadece kol ve
  bacak kemiklerine uygulanıyor. Eğer omurga eğ-
  riliğine bağlı boy kısalığı varsa, omurgayı düzeltmek
  suretiyle boy uzatılabiliyor. Bu tür omurga
  eğriliklerinde, tüm omurga boyunca yerleştirilen
  metal çubuklar sayesinde kişinin boyu 10-15 cm
  kadar uzatılabiliyor. Gerek doğuştan, gerekse
  sonradan meydana gelen bacak ya da kollardaki
  orantısız kısalıklar kozmetik sorun oluşturacağı
  gibi işlevsel bozukluklara da yol aç›yor. Bu tür
  sorunların çözümlenmesi bazen kişinin günlük işlerini
  yapabilmesi için çok önemli olabiliyor. Bu
  durumlarda ameliyatla kol ya da bacak boyunu
  uzatmak mümkün. Uzatılması istenen kemiğin
  her iki ucuna yerleştirilen metal çivilerden ve bu
  çiviler arasındaki metal bağlantıdan oluşan bu
  yöntem, kemiıi adeta bir kafes gibi kaplıyor. Kemiğ
  in her iki ucundaki çivilerin arasındaki metal
  bağlantı sayesinde çivilerin birbirine olan mesafesi
  ayarlanabiliyor. Aradaki bağlantıyı uzatarak
  çivileri birbirinden uzaklaştırmak mümkün. Çiviler,
  metal ara bağlantı sayesinde birbirinden
  uzaklaştırıldıkça, bağlı bulundukları kemik parçaları
  nı da yavaş yavaş birbirinden ayırıyor. Kısa
  olan kemiğin her iki ucu birbirinden uzaklaştıkça,
  aradaki boşluk yeni kemik dokusuyla doluyor.
  Aradaki kemik dokusunun oluşumuna zaman
  kazandırmak için kemiğin her iki ucu birbirinden
  çok yavaş uzaklaştırılıyor. Sağlıklı bir kemik
  uzaması için, her iki kemik ucunun günde
  1 mm’yi geçmeyecek şekilde birbirinden uzaklaştı
  rılması gerekiyor. Bu yöntem sayesinde kemiklerde
  15-20cm’ye varan uzamalar sağlanabiliyor.
  Bu tür kemik ve boy uzatma yöntemleri, ancak
  zorunlu tıbbi gereklilik hallerinde ortopedi uzmanlar›
  tarafından yapılabiliyor. Hormonal sebeplere
  bağlı ya da aileden gelen boy kısalıkları
  nda bu tür cerrahi yöntemler önerilmiyor.
   
  kasımm ve Crespo bunu beğendi.
 2. akçakaya
  Offline

  akçakaya Üye

  Katılım:
  28 Eylül 2006
  Mesajlar:
  484
  Beğenileri:
  28
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Öğrenci
  Yer:
  İstanbul
  teşekkürler yazın için
  ama benim boyum annemle babamın boyunun toplamının yarısından 12 cm kadar fazla
   
 3. ...model...
  Offline

  ...model... Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2006
  Mesajlar:
  106
  Beğenileri:
  78
  Ödül Puanları:
  0
  Yer:
  Konya
  Yazının hepsini okudun mu? istisnai durumlar olabilir diyor senin ve benim gibi(benim babam 165cm annem 162 cm ben ise 189cm).Saygılarımla...
   
 4. bomberman
  Offline

  bomberman Üye

  Katılım:
  4 Eylül 2005
  Mesajlar:
  511
  Beğenileri:
  89
  Ödül Puanları:
  0
  Yer:
  Berlin
  boy uzamasinin genetikten cok gelisme cagindaki beslenme ilede alakasi var... dünyada savas aclik ve sefalet oldugu dönemlerde boylarda kisalma gözlenirmis sanirim. bir belgeselde duyduguma göre ve o sartlar altindaki ortalama insan boyu yüzlerce seneler öncesinden cok daha kisa olurmus.
   
 5. izzet
  Offline

  izzet Üye

  Katılım:
  28 Aralık 2005
  Mesajlar:
  510
  Beğenileri:
  27
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  ogrenci
  Yer:
  Body_Land
  ayni benim annaemle babamin boy uzunlugu bide ben senden 2 cm daha uzunum
  yani biz anormaliz :D :D
   
 6. salvadore_xp
  Offline

  salvadore_xp Üye

  Katılım:
  25 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.113
  Beğenileri:
  531
  Ödül Puanları:
  123
  Meslek:
  Öğrenci
  Yer:
  İstanbul and Giresun
  Vay bee, o zaman bende size göre anormalim, Baba 177cm Anne 157 cm. Ben 179cm :(
   
 7. boldenon
  Offline

  boldenon Üye

  Katılım:
  3 Eylül 2007
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Bu hesaplama yanlıştır.Yazıyı bizle paylaşan arkadaşa teşekkürler ama yazının kaynağı için söylüyorum temel bir mantık hatası var.Formülize etmek yanlış ki hep yanlış çıkıyor zaten.
   
 8. salvadore_xp
  Offline

  salvadore_xp Üye

  Katılım:
  25 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.113
  Beğenileri:
  531
  Ödül Puanları:
  123
  Meslek:
  Öğrenci
  Yer:
  İstanbul and Giresun
  Arkadaşın verdiği formülü ben de biliyorum; ama anlam karmaşasından dolayı tam anlaşılmıyor. Yukarıda (anne boyu+baba boyu+13)/2=Çocuğun erişkin boyu Şeklinde anlatılmıştır. Bu formül doğru; ama bu formül çocuğun alt sınırını: yani minimum boyunu veriyor.
  Doğrusu: (anne boyu+baba boyu+13)/2=Çocuğun asgari(minimum) boyu
   
  *BaRMaN*, Selim41 ve arnold_junior_ bunu beğendi.
 9. arnold_junior_
  Offline

  arnold_junior_ Yeni Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2007
  Mesajlar:
  142
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  benim annem 157 babam 179 ben ise 183.
  bu durumda aileden uzun olan kişilere bakmak gerekirki
  yakın cevrenizde bir ailede 80 lik 2 kişi varsa normaldir
  ama yakınlarınızdada yoksa ozaman istisnadır:)
  bnce kimi alın:D
   
 10. Alparslan
  Offline

  Alparslan Üye

  Katılım:
  25 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Güzel yazı çoğunu okudum :D Boyum 165 Yaş 14- 15'e gircem.185 küsür olmk için hemen hemen herşeyi yapıtorum :D inş uzarm
   
 11. Kötü Çocuq
  Offline

  Kötü Çocuq Üye

  Katılım:
  21 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  234
  Beğenileri:
  153
  Ödül Puanları:
  0
  Çok ilginç yorumlar gerçekten.Anlamadığınız nokta şu.Toplama işlemi vs sizin anneniz ve babanıza çektiğinizi varsayarak yapılmış hesaplamadır.ve maximum +10 oynuyabilir.Bu %80 gibi bir oran yani 100 kişiden 80 i annesinden babasından alır boyları demek ona göre bir hesap.Ama siz dayınızdan almışsanız bu hesap tabiki uymaz.Ortalama bir oran veriyor ayrıyetten 1-2 cm yüzünden anormal demek saçma.
   
 12. umur35
  Offline

  umur35 Yeni Üye

  Katılım:
  8 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  2.127
  Beğenileri:
  1.031
  Ödül Puanları:
  0
  Yer:
  İzmir

  Kotu cocuk senınde anlamak ıstemedıgın temel mantık hatası su..

  Formule gore bır kısı anne babasının boy ortalamasından 6 bucuk cm fazla olacak denılıyor..

  Her kusakta 6 bucuk cmlık artısı sızın aklınız hayalınız alıyor mu?..

  Kaldı kı salvadore xp sen bırde bu alt sınırdır demıssın..

  Cıdden bu teorının gerceklıgı var mı sızce, anne babanın ortalaması artı 6 bucuk cm?..

  Boyle genellemelere gıtmek, formullestırmek yanlıs bence..

  Genetık, kader, cevresel faktorler..
   
 13. Kötü Çocuq
  Offline

  Kötü Çocuq Üye

  Katılım:
  21 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  234
  Beğenileri:
  153
  Ödül Puanları:
  0
  Şimdi şöyle ben bu metini sadece burada okumadım o formülü daha birçok metinde gördüm ayrıntılı olarak şu şekildeydi sanırım:6 buçuk senin anladığın gibi değil şu şekilde(Yani her nesilde değil):Erkek çocukta anne boyu+baba boyu+13/2 ortalama erkek çocuğunun boyunu verir diyordu.Ama bu formül esnektir +6.5 -6.5 olabilir diyordu.Yani o formülde çıkacak boy sizin ortalama boyunuzu verir. Ama çıkacak uzunluğun üzerine +6.5 koyabilirsiniz diyordu.Yani o formüle +6.5 koyacaksınız diye birşey çıkamaz.O zaman dediğin gibi sürekli çok uzun nesiller olması gerek.Ve ayrıyetten ben yukarıda da belirttim yani o sizin anne ve babanıza çektiğinizi varsayarak bir hesap çıkarıyor.Dediğin gibi genetiğin dayına çekmişse çevre faktörlerin çok iyi kötü ise bu oranlar değişir.Ama şuda bir gerçekki ne kadar çevre faktörü olursa olsun genetik boyunun 10 cm ine etki ediyor.170 olarak kodlanmış bir gen 185 olamıyor.
   
 14. umur35
  Offline

  umur35 Yeni Üye

  Katılım:
  8 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  2.127
  Beğenileri:
  1.031
  Ödül Puanları:
  0
  Yer:
  İzmir
  Ha madem artı-eksı 6.5 o zaman mantıga uyar ama sadece artı 6 bucuk benım kafama yatmadı yatmaz.. ;)
   
 15. Savaşcı
  Offline

  Savaşcı Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  646
  Beğenileri:
  255
  Ödül Puanları:
  0
  bu boy uzunluğu kısmı hatalı
  örn babamın babası 210cm babannem 165 toplam= 375 artı 15 =390 böl 2 ye 195cm ama çocukların en uzunu 175 cm

  benim üzerimde tutuyor bir kesinliği yok
   
 16. Kötü Çocuq
  Offline

  Kötü Çocuq Üye

  Katılım:
  21 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  234
  Beğenileri:
  153
  Ödül Puanları:
  0

  Yukarıda yazdıklarımı okursan anlıyabilirsin.Formülün kesinliği yok senin annene ve babana çektiğini varsayarak bir formül çıkarıyor sonra onun üzerinden çevre faktörlerini düşünerek +6.5 -6.5 oynuyabilir diyor.(Bu metinde demiyor ama formülün esası o şekilde,daha önce çoğu yerde rastladım).Ama sen annene babana çekmediysen tabiki anne baba boyu devre dışı kalır.Şuda bir gerçekki genelde anne ve babaya çekilir ama istisnalar yok değil.Yani işin özeti şu anne ve babanıza çekti iseniz bu formül geçerlidir ama +-7 cm oynuyabilir çünkü çevresel faktörler girer işin içine.Başka birine çektiyseniz formül geçersizdir.Formüle uymuyorum diyip demekki çevresel faktörler çok etkili demek veya bu formül yanlış demek hata olur.Çünkü başkasına çekmiş olabilirsiniz.Çevresel faktörler ise zaten her bilimsel metinde söylendiği gibi max 10 cm etkiliyor o da çok iyi çevresel faktörler altındayken.Yani 180 olarak kodlanmış bir gen yırtsa kendini 185 olamaz.Yazık çoğu yerde görüyorum konular açmışlar uzama uzama diye.Bir tanıdığım çocuk 14 yaşında başladı uzama derdine elleri kanıyasıya kadar barfiks çekiyor müthiş spor yapıyor süt içiyordu uzamadı:)Uzama emri verilmiyorsa uzamıyor işte lastik mi uzasın?Bunu düşünemiyorlar.Tabiki biz elimizden geleni yapacağız ama şunu unutmuyacağız uzama emri verilmezse uzayamayız.Bu arada benimde çevremde istisnalar var.Kuzenim kız kendisi.Annesi 150 babası 173 civarı.Kızın boyu 170.Veya halalarım.Babaannem 140,dedem 170 ama halalarımdan biri 175.Demekki başka birine çekmiş tek açıklaması bu.Çevresel faktörle açıklanamaz çünkü babamla amcamla aynı yemeyi yiyorlar aynı ortamda büyüyorlar kız olmasına rağmen 175.Bahsettiğim kuzenimin halalarıma çektiği söylenir mesela.Yani iş biraz karışık herkes atıp tutuyor ama en mantıklı açıklaması bana göre bu şekilde.
   
 17. Aichi
  Offline

  Aichi Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2009
  Mesajlar:
  85
  Beğenileri:
  29
  Ödül Puanları:
  0
  Oradaki hesaplama saçmalık , gerçeklik payı yok.
   
 18. hikmet03
  Offline

  hikmet03 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Ya arkadaslar sunu hemen belirteyim cok fazla taktım bu konuyu gerçekten ne yapcamıda bilmiorum bi yardımcı suan boyum 175 abimin 180 babamın 182 babamın dedesinin 190 flnmıs babannem 180 dedem 175 ama anne tarafı kısa 155 annem ama gene amcam 180 amcamın ogulları 175,178,184 benim isteddim boy 185 ti ayakkabısız pek zannetmiyorum ama yapmadıım sey kalmadı bunun için süt içerim hergün 2 bardak yüzmeye baskete gittim
  ama bisey olmuyor yani ?
   
 19. fk06
  Offline

  fk06 Üye

  Katılım:
  20 Haziran 2010
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  9
  Ödül Puanları:
  13
  ya bu yazı çok saçma bence benim annem 1.55 babam 1.71 ben 1.85im abim 1.79 yani saçmalık.Bu arada bizim sülalede en uzun benim bide o var.
   
 20. Emre94
  Offline

  Emre94 Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2010
  Mesajlar:
  369
  Beğenileri:
  115
  Ödül Puanları:
  0
  Benim annem ile babamın orda yazdığı gibi ortalamasını aldım 13 filan ekledim 169 çıkıyo ben 177 yim ama benim annem ile babam genleri bastırılmış yani babam küçükken inşaatlarda çalışmış annemde hiç süt içmemiş filan işte o yüzden olabilir.
   

Sayfayı Paylaş