Besin Takviyeleri Hakkında Bakanlık Yönetmeliği

Konusu 'Supplementler' forumundadır ve firebird tarafından 18 Haziran 2008 başlatılmıştır.

Watchers:
Başlığı izleyen kişi sayısı 1 user .
 1. firebird
  Offline

  firebird Üye

  Katılım:
  28 Şubat 2007
  Mesajlar:
  369
  Beğenileri:
  154
  Ödül Puanları:
  0
  Tebliğ

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:  Türk Gıda Kodeksi

  Takviye Edici Gıdalar Tebliği

  (Tebliğ No: 2008/taslak)

  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, takviye edici gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere taşıması gereken özelliklerini belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, takviye edici gıdaları kapsar.

  Hukuki dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

  a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

  b) Takviye edici gıdalar: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asitler gibi besin ögelerinin ve/veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri olan bitki, bitkisel kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstrelerinin tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzer sıvı veya toz formlarda hazırlanarak doz halinde sunulan ürünü

  ifade eder.

  Ürün Özellikleri
  MADDE 5- (1)Bu Tebliğ kapsamındaki takviye edici gıdaların özellikleri aşağıda verilmiştir;

  a) Takviye edici gıdalarda kullanılmasına izin verilen vitamin ve mineraller, Ek-1 de yer almaktadır. Ek 1’de yer almayan iz minerallerin ürünlerde kullanılmasına, tek başına veya sadece bunların karışımı şeklinde olmamak şartı ile izin verilir.

  b) Takviye edici gıdalarda kullanılan vitamin ve minerallerin formları Ek-2’ ye uygun olmalıdır.

  c) Takviye edici gıdalarda kullanılacak vitamin ve minerallere ait maksimum günlük dozlar Ek-3’ e uygun olmalıdır.

  ç) Takviye edici gıdalarda kullanılan bitkiler, Bakanlık tarafından oluşturulan Bitki Listesi içinde yer alan pozitif bitkilerden olmalıdır.

  Katkı maddeleri
  MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği", 22/05/2008 tarihli ve 26883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği" ile 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği" ne uygun olmalıdır.
  Bulaşanlar
  MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ”de yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

  Pestisit kalıntıları
  MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan bitkisel kaynaklı gıda maddelerine ilişkin pestisit kalıntı miktarları, 11/1/2005 tarihli ve 25697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği" hükümlerine uygun olmalıdır.

  Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
  MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve 24739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

  Hijyen
  MADDE 10(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmeli ve 2/9/2001 tarihli ve 24511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi-Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği"ne uygun olmalıdır.

  Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme
  MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesinde, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır:

  (2) Takviye edici gıdaların etiketinde;

  a) Ürüne özelliğini veren besin ögeleri ve/veya diğer bileşenlerin gruplarını tanımlayan veya bunların kaynağını belirten ifade,

  b) Tavsiye edilen günlük alım dozu,

  c) Aşağıdaki uyarı ifadeleri;

  1) “Takviye edici gıdadır. Normal beslenmenin yerine geçmez,”

  2) “Tavsiye edilen günlük dozu aşmayınız,”

  3) “Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız,”

  4) “İlaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz,”

  5) “Hamilelik, emzirme dönemi veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız,”


  ç) Olması halinde, üreticinin diğer uyarıları,

  yer almalıdır.

  (3) Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ya da reklamında besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir beslenme ile karşılanamayacağını belirten, ima eden veya vurgulayan ifade bulunamaz,
  (4) Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerde beslenme yönünden etiketleme zorunludur. Enerji ve besin öğeleri tablosu, tavsiye edilen günlük alım dozu üzerinden verilmelidir. Besin ögeleri tablosunda yer alan vitamin ve mineraller Ek 4 ‘de yer alan çevirim faktörleri kullanılarak hesaplanır.

  (5) Beslenme referans değerleri (RDA) yetişkinler için olduğundan, hem yetişkinlere hem de çocuklara tavsiye edilen ürünlerin etiketlemesinde, % RDA değerleri belirtilirken “Yetişkinler için % RDA değeridir.” ifadesi etiket üzerinde açıkça belirtilmelidir.

  (6) RDA’sı olmayan besin ögeleri ve diğer bileşenler için “RDA değeri belirlenmemiştir.” ifadesi etiket üzerinde açıkça belirtilmelidir.
  (7) Üretici tarafından hamilelik, menopoz ve yaşlılık dönemleri ile yetişkin kadın ve erkeklere yönelik tavsiye edilen ürünlerin etiketinde, ürünün adı geçen kullanıcı gurubu için üretildiğini belirten ifade yer alabilir.
  (8) Ürünlerin bileşen türü ve/veya bileşen miktarlarının arttırılması durumunda, ürün adı ile birlikte “geliştirilmiş”, “artı” ve benzeri ifadeler; ürünlerin ağırlıklı olarak vitamin ve minerallerden oluşması durumunda, ürünün bileşiminde bulunan vitamin ve minerallerin en az %70’inin RDA’nın en az %100’ ünü karşılaması halinde ise “maksimum”, “yüksek”, “süper” ve benzeri ifadeler etiket üzerinde yer alabilir.

  Taşıma ve depolama
  MADDE 12– (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallara uygun olmalıdır.

  Numune alma ve analiz metotları
  MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Numune Alma ve Analiz Metodları Bölümü”nde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalıdır. Numune, uluslararası kabul görmüş metodlarla analiz edilmelidir.

  Tescil ve denetim
  MADDE 14 - (1) (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemler, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.


  Avrupa Birliğine uyum

  MADDE 15- (1) Bu Tebliğ, 2002/46/EC sayılı “Takviye edici gıdalar” Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.  Uyum zorunluluğu
  GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Halen faaliyet gösteren veBu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğin 5inci maddesinin a be b bentlerinde yer alan hükümlere 31 Aralık 2009 tarihine kadar, diğer hükümlerine ise 2 yıl içinde uymak zorundadır.Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetlerine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.


  Yürürlük

  MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  Yürütme

  MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

  KAYNAK : TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI


  Konu ile ilgili tabloları ve değerleri görmek için aşağıdaki linkden dosyayı indirip inceleyebilirsiniz , Link bakanlığın sitesine aitdir ve virüs içermesi söz konusu değildir

  http://www.kkgm.gov.tr/taslak/takviye_edici_gidalar_teblig_taslak.zip
   
  Son düzenleme: 18 Haziran 2008
  snakeeyes ve WolfSoN bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş