Ağır Antibiyotik Kullanıyorum Spor Yapmalımıyım?

Konusu 'Konu Dışı' forumundadır ve Scoobz tarafından 24 Aralık 2011 başlatılmıştır.

Watchers:
Başlığı izleyen kişi sayısı 1 user .
 1. Scoobz
  Offline

  Scoobz Üye

  Katılım:
  5 Mart 2009
  Mesajlar:
  896
  Beğenileri:
  355
  Ödül Puanları:
  73
  Cinsiyet:
  Bay
  arkadaşlar kullandığım antibiyotiğin adı TOBİ 1ay kullanıp 1 ay ara vererek kullanmamı söyledi doktorlar akciğerlerimde pseudomonas diye bir bakteri ürediği için kullanıcam. Öncesinde farklı 2 adet antibiyotik kullandım 3 ay ondan öncesinde yine 2.5 yıl antibiyotik kullandım yani ömrümün son 3 yılı ağır antibiyotiklerden geçti belkide bu yüzden kas gelişimim cok yavaş. Neyse son olarak bu ilaca baslamam gerektiği söylendi, ilacın etkilerinde dikkatime carpan şu kısım var; Tobramisin, Streptomyces tenebrarius tarafından üretilen bir aminoglikozit antibiyotiktir.
  Etkisini esas olarak bakteri hücresinde protein sentezini bozarak gösterir. Protein
  sentezinin bozulması bakteri hücre membran geçirgenliğini değiştirir, bakteri hücre
  duvarını ileriye dönük bozar ve sonuçta bakteri hücresinin ölümüne sebep olur.
  Bunu okuduktan sonra gercekten ilac beni korkuttu sizce bu ilacı alırken spora devam etmelimiyim? Eğer ara verirsem kas kaybım max olucak yağ artışı olusucak, devam edersem protein sentezi azaldığı için beslenmemde proteine yüklenmem gerekicek napıcam bilemedim, fikirlerinize ihtiyacım var teşekkürler. İlacla ilgilide aşağıda alıntı bir yazı paylaştım.


  TOBI®
  300 mg / 5 ml Nebülizör için inhalasyon çözeltisi içeren ampul
  FORMÜLÜ
  Her 5 ml etkin madde olarak 300 mg tobramisin içerir.
  Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su, sülfürik asit ve sodyum hidroksit.
  FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
  Farmakodinamik Özellikleri:
  Farmakoterapötik grup (ATC kodu): J01GB01
  Genel Özellikler
  Tobramisin, Streptomyces tenebrarius tarafından üretilen bir aminoglikozit antibiyotiktir.
  Etkisini esas olarak bakteri hücresinde protein sentezini bozarak gösterir. Protein
  sentezinin bozulması bakteri hücre membran geçirgenliğini değiştirir, bakteri hücre
  duvarını ileriye dönük bozar ve sonuçta bakteri hücresinin ölümüne sebep olur.
  İnhibitör
  konsantrasyonlarına eşit veya biraz daha fazla konsantrasyonlarda bakterisit etki gösterir.
  Duyarlılık Testi
  Tobramisinin parenteral yoldan uygulanmasına ilişkin ispatlanmış duyarlılık kırılma
  noktaları ilacın aerosol ile uygulanması için geçerli değildir. Bu nedenle, Tobramisinin
  parenteral uygulamasına dair duyarlılık kesim noktaları, aerosol tobramisine
  uygulanamaz. TOBI tedavisinde in-vitro duyarlılık test sonuçları ve klinik sonuçlar
  arasındaki ilişki tam olarak açık değildir.
  Kistik fibroz (KF) balgamı, nebülizör ile uygulanan aminoglikozitlerin lokal biyolojik
  aktivitesi üzerinde inhibe edici aktivite gösterir. Bu nedenle, aerosol şeklinde uygulanan
  tobramisinin balgam konsantrasyonlarının Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MİK)
  değerinden, P.aeruginosa büyümesinin baskılanması için on kat ve bakterisit etkisi için
  ise yirmibeş kat fazla olmalıdır.
  Nebülizör yolu ile uygulama için duyarlılık kırılma noktaları bilinmemektedir, bu
  nedenle nebülizör ile uygulanan tobramisine karşı duyarlı olan ya da olmayan
  organizmaları tanımlarken dikkatli olunmalıdır.
  In vitro verilere ve/veya klinik çalışma deneyimlerine dayanarak KF’de akciğer
  enfeksiyonlarıyla ilişkili organizmaların TOBI tedavisine aşağıdaki tabloda belirtilen
  yanıtları vermeleri beklenir:
  Duyarlı Pseudomonas aeruginosa
  Haemophilus influenza
  Staphylococcus aureus
  Duyarsız Burkholderia cepacia
  Stenotrophomonas maltophilia
  Alcaligenes xylosoxidans
  Mikrobiyal direnç
  Klinik çalışmalarda, TOBI tedavisi gören bazı hastalar, test edilen P. aeruginosa
  izolatlarına karşı aminoglikozit Minimum İnhibitör Konsantrasyon değerinde artış
  göstermişlerdir. Nebülizör ile tobramisin tedavisi uygulanan hastalarda, intravenöz
  tobramisine karşı dirençli P. aeruginosa izolatlarının gelişebilmesi riski kuramsal olarak
  mevcuttur.
  Farmakokinetik Özellikleri:
  Tobramisin içeren TOBI, katyonik polar bir molekül olup ve epitel membranlardan
  kolayca geçemez.
  TOBI özel olarak inhalasyon yoluyla uygulanmak üzere formüle edilmiştir.
  TOBI’nin biyoyararlanımı nebulizör performansı ve havayolu patolojisine bağlı olarak
  değişkenlik gösterebilir. TOBI uygulamasını takiben, tobramisin özellikle havayolunda
  konsantre halde bulunur
  Absorbsiyon ve Dağılım:
  Balgam konsantrasyonları: İlk 300 mg TOBI dozunun solunmasından 10 dakika sonra,
  ortalama tobramisin balgam konsantrasyonu 1,237 μg/g’dir (aralık: 35 - 7,414 μg/g).
  Tobramisin balgamda birikmez; TOBI ile 20 haftalık tedaviden sonra, inhalasyondan 10
  dakika sonraki ortalama tobramisin balgam konsantrasyonu 1,154 μg/g’dir (aralık: 39 -
  8,085 μg/g). Tobramisinin balgam konsantrasyonlarının değişiklik gösterdiği
  saptanmıştır. İnhalasyondan iki saat sonra ölçülen balgam konsantrasyonlarının,
  inhalasyondan 10 dakika sonra ölçülen tobramisin seviyesinin yaklaşık %14’üne indiği
  gözlenmiştir.
  Serum konsantrasyonları: Kistik fibroz (KF) hastalarında 300 mg tek dozluk TOBI’nin
  solunmasından 1 saat sonra, medyan tobramisin serum konsantrasyonu 0,95 μg/ml’dir
  (aralık: Nicelik Alt Sınırı [BLQ] – 3,62 μg/ml). 20 haftalık TOBI tedavisi sonunda, ilacın
  uygulamasından 1 saat sonra ölçülen medyan tobramisin serum konsantrasyonu 1,05
  μg/mL’dir (aralık: BLQ – 3,41 μg/ml).
  Tobramisinin %10’undan daha azı plazma proteinlerine bağlanır.
  Eliminasyon:
  İnhalasyon yolu ile uygulanan tobramisinin eliminasyonu araştırılmamıştır.
  İntravenöz uygulamayı takiben sistemik olarak absorbe edilen tobramisin, en çok
  glomerüler filtrasyon yoluyla elimine edilmektedir. Tobramisinin serumdan yarılanma
  ömrü i.v. olarak uygulandığında yaklaşık 2 saattir.
  TOBI uygulamasını takiben absorbe edilmemiş tobramisin muhtemelen en çok balgam
  çıkarma yoluyla atılmaktadır.
  ENDİKASYONLARI
  6 yaş ve üstündeki kistik fibroz (KF) hastalarında Pseudomonas aeruginosa’ya bağlı
  kronik akciğer enfeksiyonun tedavisinde endikedir.
  KONTRENDİKASYONLARI
  TOBI uygulaması, aminoglikozitlerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti bilinen
  hastalarda kontrendikedir.
  UYARILAR / ÖNLEMLER
  GENEL UYARILAR
  Böbrek, işitme, vestibüler veya sinir-kas fonksiyon bozuklukları veya şiddetli, aktif
  hemoptizis (kan tükürme) bulunduğu bilinen veya şüphelenilen hastalara TOBI verirken
  dikkatli olunmalıdır.
  Bronkospazm
  Tıbbi ürünler inhalasyon yolu ile alındığında bronkospazm meydana gelebilir.
  Tobramisinin nebülizör ile uygulanmasında bronkospazm meydana geldiği bildirilmiştir.
  İlk TOBI dozu gözetim altında verilmeli ve eğer hastanın mevcut doz rejiminin bir
  parçası ise ön-nebülizasyon ile bronkodilatör ilaç kullanılmalıdır. Nebülizasyondan önce
  ve sonra FEV1 değeri ölçülmelidir. Eğer bronkodilatör ilaç almayan bir hastada tedavinin
  bronkospazma yol açtığı saptanırsa, test başka bir zamanda bronkodilatör kullanarak
  tekrar yapılmalıdır. Bronkodilatör ilaç tedavisi sırasında bronkospazmın meydana
  gelmesi alerjik bir yanıtı belirtiyor olabilir. Alerjik bir yanıttan şüphelenilirse TOBI
  kullanımına son verilmelidir. Bronkospazm uygun bir tıbbi yöntemle tedavi edilmelidir.
  Sinir-kas bozuklukları
  Parkinsonizm gibi nöromüsküler rahatsızlıkları olan hastalarda veya miyasteni ile ortaya
  çıkan diğer durumlarda (miyasteni gravis dahil) TOBI çok dikkatli kullanılmalıdır, çünkü
  aminoglikozitler sinir-kas fonksiyonu üzerinde kürar benzeri etki gösterme
  potansiyellerinden ötürü kas zayıflamasını şiddetlendirebilir.
  Nefrotoksisite
  Parenteral aminoglikozit tedavisinde nefrotoksisiteye rastlanmıştır, ancak TOBI ile
  yapılan klinik çalışmalar sırasında nefrotoksisite kanıtına rastlanmamıştır.
  TOBI, böbrek fonksiyon bozukluğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli
  kullanılmalıdır ve tobramisin serum konsantrasyonları gözlenmelidir. Şiddetli böbrek
  yetmezliği olan hastalar, örneğin serum kreatini 2 mg/dl (176,8 μmol/l)’den küçük
  olanlar, klinik çalışmalara dahil edilmemiştir.
  Mevcut klinik uygulamalara göre, böbrek fonksiyonunun alt sınırı incelenmelidir.
  Tamamlanan her 6 TOBI tedavi devresinin ardından (180 günlük nebülizör ile uygulanan
  aminoglikozit tedavisi) üre ve kreatinin değerleri tekrar değerlendirilmelidir.
  Nefrotoksisiteyi gösteren bir kanıt bulunursa, serum konsantrasyonları 2 μg/mL’nin altına
  düşene kadar tüm tobramisin tedavisi durdurulmalıdır. Daha sonra hekimin görüşüne
  göre TOBI tedavisine devam edilebilir. TOBI ve beraberinde parenteral aminoglikozit
  tedavisi gören hastalar kümülatif toksisite riski dikkate alınarak klinik açıdan uygun
  şekilde gözlenmelidir.
  Ototoksisite
  Parenteral yoldan aminoglikozit uygulanan hastalarda hem işitsel hem vestibüler toksisite
  olarak ortaya çıkan ototoksisite bildirilmiştir. Vestibüler toksisite belirtileri arasında baş
  dönmesi, ataksi veya sersemlik bulunabilir. İşitme kaybı şikayetleri veya odiyometrik
  değerlendirmelerle ölçülen işitsel toksisite, kontrollü klinik çalışmalar sırasında TOBI
  tedavisiyle birlikte meydana gelmemiştir. Açık çalışmalarda ve ürün piyasaya çıktıktan
  sonra edinilen deneyimlerde, daha önce uzun süre veya aynı zamanda intravenöz
  aminoglikozit kullanan bazı hastalarda işitme kaybı meydana gelmiştir. Hekimler
  aminoglikozitlerin vestibüler veya kohlear toksisiteye yol açma potansiyelini dikkate
  almalı ve TOBI tedavisi sırasında işitme ile ilgili işlevleri uygun şekilde ölçmelidirler.
  Önceden uzun süreli sistemik aminoglikozit tedavisine bağlı olarak risk bulunan
  hastalarda, TOBI tedavisine başlanmadan önce odiyolojik değerlendirme yapılması
  gerekebilir. Kulak çınlamasının başlaması önemli bir uyarıdır, çünkü ototoksisitenin
  uyarıcı belirtilerinden biridir. Eğer bir hasta aminoglikozit tedavisi sırasında kulak
  çınlaması veya işitme kaybı şikayeti bildirirse doktor odiyolojik inceleme yaptırmalıdır.
  Aynı zamanda parenteral aminoglikozit tedavisi gören hastalar, kümülatif toksisite riski
  dikkate alınarak klinik açıdan uygun şekilde gözlenmelidir.
  Hemoptizis (Kan tükürme)
  Nebülizör ile uygulanan çözeltilerin teneffüs edilmesi, öksürük refleksini arttırabilir.
  Aktif, şiddetli hemoptizis hastalarında TOBI, sadece tedavinin faydalarının kanamayı
  arttırma risklerinden fazla olması durumunda uygulanmalıdır.
  Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
  Gebelikte Kullanım:
  Gebelikte kullanım kategorisi D’dir.
  Tobramisinin hamile kadınlarda inhalasyon yolu ile kullanımına ait yeterli veri yoktur.
  Aminoglikozitler, hamile kadınlarda yüksek sistemik konsantrasyonlara ulaştığında,
  fetüse zarar verir. Dolayısıyla gebelikte kullanılmamalıdır. Eğer TOBI hamilelik
  sırasında kullanılırsa veya hasta TOBI’yi kullanırken hamile kalırsa, ilacın fetüs üzerine
  yapacağı potansiyel zararlar hakkında hasta bilgilendirilmelidir.
  Emzirme Döneminde Kullanım:
  Sistemik tobramisin anne sütüne geçer. TOBI kullanıldığında serum konsantrasyonlarının
  çok yükselip yükselmeyeceği ve böylece tobramisinin anne sütünde saptanıp
  saptanmayacağı bilinmemektedir. Tobramisin bebeklerde ototoksisite ve nefrotoksisite
  oluşturma potansiyeline sahiptir, bu nedenle ya emzirme ya da TOBI tedavisi
  bırakılmalıdır.
  Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
  Bildirilen advers etki reaksiyonlarına göre, TOBI’nin araç ve makine kullanma üzerine
  etkisi olmadığı tahmin edilmektedir.
  YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
  Kontrollü klinik çalışmalarda TOBI ile tedavi edilen hastaların önemli bir bölümünün
  bildirdiği istenmeyen etkiler sadece ses değişikliği (%13, kontrol grubunda %7) ve kulak
  çınlaması (%3, kontrol grubunda % 0) olmuştur. Kulak çınlaması epizotları kısa sürelidir
  ve TOBI tedavisinin kesilmesiyle düzelmiştir ve odiyogram testlerinde kalıcı bir işitme
  kaybı ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Kulak çınlaması riski, tekrarlanan TOBI
  sikluslarına bağlı olarak artmamıştır.
  Bazıları başka bir hastalığın ortak sekeli olsada TOBI ile nedensel ilişkisi göz ardı
  edilemeyecek olan, meydana gelebilecek istenmeyen diğer etkileri: balgamda renk kaybı,
  solunum yolu enfeksiyonu, miyalji, nazal polip ve orta kulak iltihabıdır.
  İlacın piyasaya verilmesinden sonra, aşağıda belirtilen sıklıkta, meydana gelen yan
  etkiler:
  Tüm Vücut
  : Göğüs ağrısı, asteni, ateş, baş ağrısı, ağrı
  Nadir
  Çok nadir : Karın ağrısı, mantar enfeksiyonu, keyifsizlik, sırt ağrısı
  Sindirim Sistemi
  : Bulantı, anoreksiya, ağızda ülserasyon, kusma
  Nadir
  : Diyare, oral moniliyazis
  Çok nadir
  Kan ve Lenf Sistemi
  : Lenfadenopati
  Çok nadir
  Sinir Sistemi
  : Sersemlik
  Nadir
  : Uyuklama
  Çok nadir
  Solunum Sistemi
  : Ses değişikliği, nefes darlığı, öksürükte artış, farenjit
  Seyrek
  : Bronkospazm, akciğer hastalığı, balgamda artış, haemoptizis,
  Nadir
  Akciğer fonksiyonlarında azalma, larenjit, burun kanaması
  Çok nadir : Hiperventilasyon, hipoksi, sinüzit
  Duyu Organları
  : Kulak çınlaması, tat kaybı, işitme kaybı
  Nadir
  : Kulak rahatsızlığı, kulak ağrısı
  Çok nadir
  Deri ve deriden meydana gelen yapılar
  : Deri döküntüsü
  Nadir
  Açık çalışmalarda ve ürün piyasaya çıktıktan sonra elde edilen deneyimlere göre, daha
  önceden uzun süreli intravenöz aminoglikozit kullanım öyküsü olan hastalarda veya
  intravenöz aminoglikozitleri beraber kullanan hastalarda işitme kaybı meydana gelmiştir.
  Parenteral aminoglikozitler; aşırı duyarlılık, ototoksisite ve nefrotoksisite ile
  ilişkilendirilmiştir.
  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
  İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
  Klinik çalışmalarda, TOBI ile birlikte dornaz alfa, β-agonistleri, inhalasyon ile uygulanan
  kortikosteroidler ve diğer oral veya parenteral anti-pseudomonal antibiyotikleri kullanan
  hastalarda, bunların kontrol gruplarına benzer advers etkiler görülmüştür.
  TOBI, nefrotoksik veya ototoksik potansiyeli olan ilaçlar ile birlikte ve/veya daha sonra
  kullanılmamalıdır. Bazı diüretikler, serum ve dokulardaki antibiyotik konsantrasyonlarını
  değiştirerek aminoglikozit toksisitesini arttırabilir. TOBI, furosemid, üre veya mannitol
  ile birlikte uygulanmamalıdır.
  Parental olarak uygulanan aminoglikozitlerin olası toksisitesini arttırdığı bildirilen diğer
  ilaçlar aşağıda belirtilmiştir:
  - Amfoterisin B, sefalotin, siklosporin, takrolimus, polimiksin (nefrotoksisiteyi arttırma
  riski);
  - Platin bileşikleri (nefrotoksisiteyi ve ototoksisiteyi arttırma riski);
  - Antikolinesterazlar, botulinum toksinleri (sinir-kas etkileri).
  KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
  TOBI solunum yoluyla kullanmak üzere hazırlanmıştır ve parenteral kullanım için
  uygun değildir.
  Pozoloji
  Yetişkinler ve çocuklar (6 yaş üzeri) için önerilen doz; 28 gün boyunca günde iki kez bir
  ampuldür. Doz aralığı mümkün olduğunca 12 saat olmalı ve 6 saatten az olmamalıdır. 28
  günlük tedaviden sonra, hastalar TOBI tedavisine müteakip 28 gün ara vermelidir. 28
  günlük aktif tedavi ve 28 günlük dinlenme devreleri tekrarlanmalıdır.
  Doz kiloya göre ayarlanmaz. Tüm hastalar günde iki kez bir ampul TOBI (300 mg
  tobramisin) almalıdır.
  6 aylık dönem boyunca aşağıda belirtilen TOBI dozaj rejimi kulllanılarak yapılan
  kontrollü klinik çalışmalarda, akciğer fonksiyonlarındaki düzelmenin 28 günlük dinlenme
  dönemi boyunca alt sınırın üzerinde kaldığı gösterilmiştir.
  Kontrollü Klinik Çalışmalarda TOBI Doz Rejimi
  1. Devre 2. Devre 3. Devre
  28 gün 28 gün 28 gün 28 gün 28 gün 28 gün
  standart Günde iki standart Günde iki standart
  Günde iki
  bakım kez TOBI bakım kez TOBI bakım
  kez TOBI
  300 mg ve (İlaç yok) 300 mg ve (İlaç yok) 300 mg ve (İlaç yok)
  standart standart standart
  bakım bakım bakım
  Güvenilirlik ve etkinlik, 96 hafta (12 devre) boyunca yapılan kontrollü ve açık
  çalışmalarda incelenmemiştir, fakat 6 yaşın altındaki hastalarda, 1 saniyedeki zorlamayla
  nefes verme hacmi (FEV1) ≤ %25 veya > %75 olduğu olan hastalarda veya Burkholderia
  cepacia enfeksiyonu olan hastalarda incelenmemiştir.
  Tedaviye kistik fibroz tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlanmalıdır. TOBI
  tedavisine, hekimin tedavi doz rejiminde hastanın TOBI tedavisiyle klinik olarak yarar
  sağladığını düşündüğü sürece belirtilen devreler şeklinde devam edilmelidir.
  Akciğerlerde klinik gerileme görülürse ayrıca anti-pseudomonal tedavi uygulanmalıdır.
  Klinik çalışmalar, ilaca karşı in vitro direnç gösterildiğini belirten mikrobiyolojik raporlar
  bulunsa bile hastaların klinik açıdan fayda görebildiğini göstermektedir.
  Kullanım Şekli
  Bir ampulün içeriği nebülizöre boşaltılır, sonra elde tutulan PARI LC PLUS tekrar
  kullanılabilir tip nebülizör ve uygun bir kompresör ile yaklaşık 15 dakika solunur.
  Kompresörün uygun sayılması için PARI LC PLUS nebülizöre takıldığında 4 – 6
  litre/dakika akış hızı ve/veya 110 – 227 kPa geri basınç sağlaması gerekir. Üreticilerin
  nebülizör ve kompresör bakımına ve kullanımına ilişkin talimatları yerine getirilmelidir.
  Hastalar dik otururken veya ayakta dururken ve nebülizörün ağızlığından normal nefes
  alırken TOBI solunmalıdır. Hastaların ağızlarından nefes almasına yardımcı olması için
  burun klipsleri kullanılabilir. Hastalar kendi standart göğüs fizyoterapi doz rejimlerine
  devam etmelidir. Klinik açıdan gerekli görüldüğü takdirde uygun bronkodilatörler
  kullanmaya devam edilmelidir. Hastalar birden fazla solunum tedavisi görüyorsa bunların
  aşağıda belirtilen sıraya göre uygulanması tavsiye edilir:
  1) bronkodilatör,
  2) göğüs fizyoterapisi,
  3) inhalasyonla kullanılan diğer tıbbi ürünler,
  4) son olarak TOBI.
  Tolere edilebilir en yüksek günlük doz:
  TOBI’nin tolere edilebilir en yüksek günlük dozu saptanmamıştır.

  alıntıdır ; ilacabak.com dan
   
  Son düzenleme: 24 Aralık 2011
 2. diez
  Offline

  diez ADMIN Yönetici Admin

  Katılım:
  18 Ocak 2006
  Mesajlar:
  12.630
  Beğenileri:
  14.612
  Ödül Puanları:
  123
  Cinsiyet:
  Bay
  Yer:
  Çorum
  burda bahsettiği protein sentezi tüm vücuttaki protein sentezinin bozulması değil bakteri hücresinin protein sentezinin bozulması..(bildiğim kadarı ile)

  spor ve beslenmen konusunda doktorun şunları yap-yapma demediyse sorun yoktur vg.yapmanda ama yinede vücut geliştirme ; zaten bağışıklık sistemini ayakta tutmaya çalışan bir vücudu oldukça yıpratacağı için sağlığını riske girebilir..
  doktoruna bu detayları sormayı unutma..bu platformda gelecek cevaplardan önce doktorunun cevaplarını önemse..

  çok çok geçmiş olsun..inşallah sağlığına kavuşursun..
   
  Scoobz ve Azi bunu beğendi.
 3. Scoobz
  Offline

  Scoobz Üye

  Katılım:
  5 Mart 2009
  Mesajlar:
  896
  Beğenileri:
  355
  Ödül Puanları:
  73
  Cinsiyet:
  Bay
  Teşekkür ederim, doktorumla spor konusunu konustuğumda ağır calısma 30-40dk yı geçmesin antremanların dedi ve haftada iki günden fazla yapmamamı önerdi. Bende haftada iki gün max 45dk yapıyorum, setlar arası malum az dinleniyorum. Ve tobi yan etki yaptı ilk günden ağzımdan kan geldi pazartesi hastaneyi arayıp konusucaz büyük ihtimalle bu ilac kesilcek baska bir ilac verilebilir. Tekrar teşekkürler.
   

Sayfayı Paylaş