Yaşlılarda SPorun Fizyolojik Fonksiyon Kaybına Etkisi

Konusu 'Çeşitli Makaleler' forumundadır ve ebb tarafından 29 Ağustos 2006 başlatılmıştır.

 1. ebb
  Offline

  ebb Üye

  Katılım:
  1 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  103
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  Yaklaşık 2400 önce Hipokrat "...genel olarak konuşacak
  olursak, beden ılımlı miktarlarda kullanılıp ve alışık olduğu biçimde
  çalıştırılırca, sağlığa kavuşur, iyi gelişir ve daha yavaş yaşlanır;
  ancak beden kullanılıp, atıl bırakılırsa hastalanır, büyümesi
  sorunlu olur ve daha hızk yaşlanır..." demiştir (1). Bu düşünce
  günümüzde de değişmemiştir ve bu bilgeliğin sırrına günümüzde
  erişilmeye çalışılmaktadır.
  Sanayileşmiş ülkelerde insan ömrünün süresi uzamıştır. Sadece
  geçen yüzyılda insanın doğuştan itibaren özellikle yaşam beklentisi
  25 yıldan daha fazla uzamıştır. Artık, azalan doğum oranları
  nedeniyle de 80 yaş üstündeki nüfus, nüfus piramidinde gözle
  görülür bir artış sergilemiştir (2). Ülkemizde 1955-1960 yılları
  arasındaki beklenen yaşam süreleri 44.61 yıl iken, 1998 yılında
  69.00 yıla çıkmıştır (3). Özellikle, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler
  insan ömrünü uzatmışlardır. Ancak insanların ömürleri
  uzadıkça, bilinen ya da bilinmeyen toksik ajanlara maruziyetleri
  artmaktadır. Böylece yaşlılıkla beraber başka sağlık sorunları ortaya
  çıkmaktadır (2).
  İnsanların çevre ve sağlık koşulları düzeltilse de kişinin, yaşam
  süresine ilişkin genetik potansiyelini aşması mümkün değildir.
  Ancak uygun diyet ve hijyen, yaşam koşulları ve çevre koşulları
  kişilerin enerji kapasitelerinin erkenden tükenmesini ve biyoenerjetik
  zayıflamanın oluşmasını engelleyecektir. Böylece kişide
  var olan herediter gen defektlerinin (Parkinson hastalığı, tip 2 diyabet,
  mitokondrial miyopatiler gibi) erkenden devreye girmesini
  de önlemenin mümkün olduğu ileri sürülmektedir (4).
  Yaşlanma farklı biçimlerde açıklanmaktadır. Holloszy ve ark.
  (5) yaşlanmayı birincil ve ikincil yaşlanma biçiminde sınıflamaktadır.
  Birincil yaşlanma, içsel (intrensek) nedenlere bağlı yapı ve
  işlevlerde ilerleyen bozulma olarak ifade edilmektedir (Örn. proteinlerin
  çaprazlanma (cross-linking) yapması, postmitotik hücrelerde
  kayıp ve somatik mutasyonlar gibi "normal yaşlanma" süreci).
  İkincil yaşlanma ise hastalık, yaralanma, çevre ve yaşam biçimde
  bağlı yapısal ve işlevsel hasarların birikimi olarak tanımlanmaktadır.
  Nedeni ne olursa olsun, bu süreçteki ilerleyici yapısal
  ve işlevsel kayıplar, stresle başa çıkma mekanizmalarının zayıflamasına,
  kronik hastalık riskini artmasına ve ölüm olasılığının
  artışına neden olmaktadır (6).
  İnsanın yaşam süresine ilişkin potansiyel genetik olarak belirlenmiş
  olsa da, çocuk çağında ve genç erişkinlik çağında hayati
  organların (beyin, kas, kemik, damarlar gibi) uygun biçimde büyüyüp,
  gelişmeleri; ilerideki yaşamda destekleyici reservler yaratacaktır.
  Böylece çocuklukta uygun yağ asidi tüketimi ya da bilişsel
  maruziyetler, kalsiyum alımı ve bedensel etkinliğin; ileri yaşlarda
  katkısı olacaktır. İleri yaşlarda ise hasarların azaltılması (infeksiyonlar
  ve toksinler), hasarların önlenmesi (antioksidant kullanımı)
  ya da kullanmamaya bağlı kayıpları azaltmak (bedensel
  ve zihinsel etkinliği sürdürmek) yararlı olacaktır (7).
  Diğer koruyucu önlemler yanı sıra birçok ülke ve Dünya Sağlık
  Örgütü, bedensel etkinliğin yaşam niteliğini artırmada, birincil
  korumada yararlan nedeniyle sağlık hedefleri arasına sokmuşlardır
  (8). Yaşlılarda bedensel etkinlik ve yüklenmelere ilişkin
  Amerikan Spor Hekimliği Koleji'nin (ACSM) önerileri bulunmaktadır
  (9).
  Yaşlılıkta Fizyolojik Değişiklikler
  Ergenlik çağından itibaren başlayan yaşlanma, ömür boyu süren
  bir süreçtir. Yaşlanma ile birlikte organ sistemlerinde meydana
  gelen değişiklikler, genellikle normal koşullar altında beden işlevleri
  üzerine etkili olmayıp, daha çok sistemlerin yedek kapasiteleri
  azaltmaktadır. Yaşlanma sürecinden birçok organ sistemi
  etkilenmektedir. Örneğin, boşaltım sisteminde böbrek kütlesinde
  kayıp, glomerüler kayıp, kreatin klirensinde düşme, etkin böbrek
  plazma akımında azalma, böbreklerin idrar konsantrasyonu yeteneklerinde
  azalma, plazma renin ve aldosteron düzeylerinde azalma,
  tübüllerin salgılama ve geri emilim kapasitesinde azalma,
  mesane kapasitesinde azalma; gastrointestinal sisteminde özefagus
  hareket bozuklukları, mide mukozasında atrofi, mide boşlamasında
  gecikme, intrensek faktöre salgısında azalma, kolon duvarı
  kaslarında kalınlaşma, karaciğerde küçülme, karaciğer kolesterol
  sentezinde artma ve safra asidi sentezinde azalma, pankreastan
  amilaz ve tripsin salgısında azalma; hipotalamo pituiter endokrin
  ekseninde değişiklikler; solunum sisteminde rezidüel hacimde
  artış ile alveollerin yüzey alanındaki ve kanın oksijenlenmesinde
  azalma, ventilasyon perfüzyon eşitliğinde azalma, elastin
  ve kolajenlerde çapraz bağların oluşmasıyla akciğer elastisitesinde
  azalma, ekspiryumda alt solunum yollarında daha erken kapanma
  ve kapanma hacminde artma, küçük solunum yolları çaplarında
  azalma, göğüs kafesi kompliyansında azalma, akciğer silyer
  hareket ve bağışıklığında azalma; ve deride epidermis hücrelerinin
  mitotik bölünmesinde giderek azalma nedeniyle epidermiste
  incelme, melanosit sayısında azalma, kıl foliküllerinde pigmentasyon
  azalması, dermişte bulunan kolajen liflerinin kalınlaşmasına
  bağlı deride kırışıklıklarında artma olur (7,10), Diğer
  önemli değişiklik ise beyin, merkezi sinir sistemi ve periferik sinirlerdeki
  değişikliklerdir. 20-96 yaşlar arasında beyin ağırlığı
  %7-ll oranında azalır. Beyinde 10-12 milyar nöron olduğu tahmin
  edilmektedir ve her gün bu miktardan yaklaşık 100 000 nöron
  eksilmektedir (10).
  Sporun etkili olabileceği yaşlılığa bağlı değişiklikler ise kalp
  damar sistemi, kas ve kemikler ve psikolojik duruma ilişkin değişikliklerdir
  (9).
  Kalp damar sisteminde yaşlanmayla beraber kardiyak miyositlerin
  boyutları büyür ve buna bağlı olarak sol ventrikül duvarı
  ile interventriküler septumda kalınlaşma olur. Büyük damarların
  GERİATRİ 2003, CİLT: 6, SAYI: 4, SAYFA: 143
  YAŞLILARDA SPORUN FİZYOLOJİK FONKSİYON KAYBINA ETKİSİ
  (aorta, pulmoner arter ve karotid arter) kompliyansı azalır, damar
  kalınlığında artış olur, küçük damarlarda da benzer değişiklikler
  olur. Arterlerin sertleşmesine bağlı olarak sistolik basınç ve nabız
  basıncında artış olur. Diyastolik basınçta değişiklik olmaz (periferik
  vasküler direnç artışına bağlı olarak). Sol ventrikül yükünün
  artmasına bağlı sol ventrikül duvarında kalınlaşma olur. Sinoartriyal
  düğüm etrafında yağ birikmesine bağlı pacemaker hücre sayısı
  azalır. Kalbin iskelet sisteminde kalsifikasyon olur ve ileti
  bozuklukları gelişir. Yaşlılardaki kalp damar değişiklikleri özellikle
  yüklenme altında belirgindir (7,10).
  Makimum yüklenmelerde, doruk oksijen tüketimi (VO2-
  maks) 25 yaşından itibaren her 10 yılda %5-15 azalmaktadır. Bu
  azalmaya kalp debisinin azalması ve doruk arteriyovenöz O2 farkının
  artması neden olmaktadır (11). Doruk kalp atım sayısı her
  on yılda 6-10 atım/dk. azalır ve yaşa bağlı kalp debisinin azalmasından
  sorumludur (9). Atım hacmindeki artışı sağlayabilmek için
  için ise Frank-Starling mekanizmalarından fazlasıyla yararlanılmaktadır
  (11). Yaşlılarda erken diyastolik dolma olasılıkla kalbin
  kompliyans düşüklüğüne bağlı düşüktür (12). Bu nedenle kalp debisi
  yaşlılarda ağırlıklı olarak geç atriyal diyastolik dolum ile sağlanmaktadır
  (11). Doruk yüklenmeler sırasında sistol sonu hacim
  de yaşlılarda daha fazla kullanılmaktadır (13). Doruk yüklenmelerde
  yaşlıların sol ventriküler kontraktilitesi de azalmıştır. Ayrıca
  sistolik kan basıncı ve periferik vasküler direnç de artar. Doruk
  yüklenmelerde, yaşlı kadınlar daha düşük sistolik kan basıncı,
  kalp, diyastol sonu ve atım hacmi değerlerine ve daha yüksek damar
  direncine sahiptirler (11).
  Submaksimal yüklenmelerde, yaşlı ve genç arası kalp damar
  yanıtlar arasında fark silik ya da yoktur (9). Kalp atım sayıları göreceli
  olarak aynı çalışma hızında (aynı maksVO2 yüzdesinde)
  yaşlılarda daha düşüktür, ancak mutlak çalışma hızında (eşdeğer
  yürüme hızı, kuvvet miktarı vb.) kalp hızları eşit miktarda artmaktadır
  (l l ,12). Buna bağlı olarak yaşlılarda kalp debisi göreceli
  olarak aynı yüklenme miktarında daha düşük ve aynı mutlak
  yüklenme miktarında biraz düşük ya da eşittir, ancak arteriyovenöz
  fark daha fazladır (13). Atım hacmi göreceli ve mutlak olarak
  eşit yüklenmelerde yaşlılarda daha düşük, kan basınçları daha
  yüksek ve periferik damar direnci daha yüksek bulunmuştur (11).
  Kas kütlesinin kaybı (sarkopeni) yaşla birlikte gerçekleşen bir
  süreçtir. Yaşla birlikte kas kütlesi azalırken, kas içi yağ dokusu
  artmaktadır. Bu değişiklikler özellikle kadınlarda daha fazla olmaktadır
  (9). Kas liflerinde de sayıca azalma olmaktadır. Özellikle
  tip 2 kas liflerinin özgül atrofisi söz konusudur(14). 70 yaşından
  sonra kas kaybının daha dramatik bir biçimde gerçekleştiği
  düşünülmektedir. Kas kütlesinin azalmasına bağlı yaşla birlikte
  kuvvet kaybı olmaktadır (9). Kas kütlesi bedende enerji tüketimini
  de belirlemektedir. Enerji tüketimi 30-80 yaşları arasında %15
  oranında azalmaktadır. Bu da bazal metabolizmanın yavaşlamasına
  neden olmaktadır. Bazal metabolizma hızının yavaşlamasıyla
  beden ağırlığı ve özellikle beden yağının artışı söz konusu olmaktadır
  (15). Kemikler yaşlanmayla beraber osteoporoza uğrar ve
  yaşlılarda kemik kırılmalarının birincil nedenleri arasında bulunmaktadır.
  Özellikle 30 yaşından sonra kemik kütlesinde azalmalar
  olmakta ve kadınlarda menapozdan sonra ivmelenmektedir
  (16). Osteoporoz kemiklerin yeterince kullanılmamasına bağlı geliştiği
  gibi, endojen ve eksojen nedenlere bağlı da olmaktadır
  (5,6).
  Yaşlanmayla beraber yapısal değişiklikler yanı sıra işlevsel
  değişiklikler de olmaktadır. Örneğin, postural stabilitede de ve esneklikte
  de kayıplar olmaktadır.
  Postural stabilite ayakta dururken ya da hareket halindeyken
  dengeyi koruma ve düşmeme biçiminde tanımlanabilir (9). Bu yeti
  motor, duyusal ve daha yüksek (bazal gangliyon, serebellum,
  algısal sistem gibi) sistemlerin etkisi altındadır. Vestibüler, görsel
  ve somatosensöryal sistemlerde yaşlanmayla beraber değişiklikler
  olmaktadır ve postür denetim merkezine uygun bilgi aktarımı
  engellenmektedir (9).
  Esneklik bir ya da birden fazla eklemin hareket açıklığını ifade
  eder ve ilgili anatomik bölgenin işlevini belirler. Yaşlanmayla
  birlikte kolajen yapısında değişiklikler olmakta (kolajen liflerlin
  kristalinitesinin artması) ve kolajen liflerinin çapı da artmaktadır.
  Böylece bağ ve kirişlerin esneklikleri azalmaktadır. İnsanların esnekliklerinde
  azalma 20'li yaşların ortalarından itibaren başlar ve
  ömür boyu. sürer. Yetmiş yaşına varılınca esnekliğin %25-30'u
  kaybolmuş olur (17).
  Yaşlanmayla beraber ruhsal işlevlerde de değişiklikler olur.
  Bu alana ilişkin birçok araştırma yapılmasına rağmen, temelde
  spordan yarar gören üç temel ruhsal işlev üzerinde durulacaktır:
  bilişsel işlevler, depresyon ve denetim ya da kendi kendine yetme
  (self-efficacy) algısı. Bilişsel işlevlerin kaybının yaşlanmayla beraber
  arttığı ve geri dönüşümsüz olduğu hatta bireyler arasında
  genetik bir yatkınlığın olduğu da bildirilmektedir (4). Depresyon
  yaşlılarda yaygın olan bir duygudurum bozukluğudur ve yaşlılar
  arasındaki intihar oranın yüksekliği de dikkat çekicidir (9,18).
  Bedensel, duyusal ve bilişsel kayıpla beraber yaşlılarda denetim
  algısında azalma olmaktadır. Denetim algısının azalması ise yaşlılarda
  kendine güven ve kendini yeterli hissetme duygularının
  azalmasını beraberinde getirmektedir (9).
  Yaşlanmaya Bağlı Değişikliklere Sporun Yararları
  Kalp damar sistemine dayanıklılık çalışmalarının olumlu etkileri
  bilinmektedir. Uzamış dayanıklılık antrenmanlarıyla yaşlılarda
  gençler kadar, %10-30 oranında maksVO2 artışlarının sağlandığı
  bildirilmektedir. Ancak dayanıklılık çalışmalarının yararlı olması
  için yüklenme şiddetinin hafif düzeyden fazla olması gerekmektedir
  (9). Yaşlılarda antrenmana bağlı maksVO2'deki artış
  GERİATRİ 2003, CİLT: 6, SAYI: 4, SAYFA: 144
  THE EFFECT OF SPORTS TO THE PHYSIOLOGICAL FUNCTION IN THE ELDERLY
  doruk arteriyovenöz O2 farkının genişlemesine bağlanırken, özellikle
  erkeklerde merkezi kalp damar uyumunun da gerçekleştiği
  düşünülmektedir. Antrene yaşlılar Frank-Starling mekanizması
  aracılığıyla diyastol sonu hacmini artırarak doruk atım hacmini,
  doruk kalp debisini ve maksVO2'yi artırırken, gençlerde bunlara
  ek olarak genişlemiş plazma ve total kan hacmi yardımcı olmaktadır.
  Yaşlılarda antrenmana bağlı dinlenme ve yüklenmenin diyastolik
  dolumda da artışa neden olabileceği bildirilmektedir
  (19). Bazı çalışmalarda antrenmana bağlı inotropik etki artışının
  da doruk atım hacmini arttırdığı gösterilmiştir (14). Ayrıca dayanıklılık
  sporcularında damar sertliğinin de az olduğu bildirilmektedir.
  Böylece "afterload"un azalmasına bağlı doruk atım hacminin
  artması söz konusu olur. Kadınların erkekler kadar spora bağlı
  uyum geliştiremediklerine ve verim artışının ancak geliştirebildikleri
  arteriyovenöz farka bağlı olduğu ileri sürülse de, uzamış
  ve yoğun antrenmanlarla erkeklere benzer merkezi uyumun gerçekleşebileceğine
  ilişkin kanıtlar bulunmuştur (9). Mevcut antrenman
  uyumunu korumak için yüksek yoğunluktaki antrenmanların
  sürdürülmesinin gerekli olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır
  (19). Ancak bir çalışmada 70 yaşından sonra maksVO2 azalmasında
  spor yapan ile yapmayan bireyler arasında fark bulunamamıştır
  (9).
  Ağırlıklı olarak kas kaybına bağlı kuvvet kaybı olmaktadır.
  Kuvvet kaybı yaşlı insanların günlük yaşam etkinliklerini önemli
  ölçüde etkilemektedir. Örneğin, tercih edilen yürüme hızı ile kas
  kuvveti arasında ilişki bulunmuştur. Dolaysıyla bacak kas kuvvetinin,
  yaşlıların günlük yaşam etkinliğine ve işlevsel kapasitelerine
  ilişkin yararlı bir belirteç olabileceğine inanılmaktadır. Kas
  kütlesinin kaybı bazal metabolizmayı yavaşlattığı gibi, kemik yoğunluğunda,
  insulin duyarlılığında ve aerobik kapasitede de azalmalara
  neden olmaktadır (20). Bu nedenle yaşlıların bağımsızlığını
  artırmak ve yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları azaltmak için kas
  kütlesinin ve kuvvetinin artırılması önerilmektedir (21).
  Kuvvet antrenmanında zaman içerisinde, ilerleyici bir biçimde
  l doruk tekrarının (1-RM) %60-100 yapılmak koşuluyla uyum
  gelişmesi beklenmektedir (9). Kuvvet çalışmaları kas hücrelerinin
  boyutunun büyümesine ve dolaysıyla kas içindeki proteinin artmasına
  neden olmaktadır (9). Yaşlılara gençlere benzer yoğunlukta
  kuvvet çalışmaları yaptırıldığı taktirde aynı ya da daha yüksek
  düzeyde kuvvet artımı olduğu gösterilmiştir. Üç dört ay gibi
  kısa bir sürede 2-3 misli kuvvet artımı elde etmek mümkündür.
  Şiddetli kuvvet antrenmanları yaşlılarda anabolizan etkilere neden
  olabilir. Bu nedenle kuvvet çalışmalarında bulunan yaşlıların
  yeterince protein almasına dikkat edilmelidir (9). Kaldı ki birçok
  yaşlının önerilen l .0-1.25 gr/kg/gün miktarının altında protein aldıkları
  tespit edilmiştir. Yetersiz protein alımı da hareketsizlik yanı
  sıra diğer bir sarkopeni nedenidir (22). Kuvvet çalışmaları aşırı
  kilosu olan kişilerde, bazal metabolizmalarını artırarak, zayıflamalarında
  yardımcı olabilir. Diğer olumlu etkisi ise insulin etkinliğini
  artırıyor olmasıdır (21). Düzenli yapılan kuvvet çalışmaları
  yaşa bağımlı kemik doku kaybını azaltıp, kemik mineral yoğunluğu
  ve total beden mineral içeriğini korur ya da artırır. Kemik yapısına
  doğrudan etkisinin yanı sıra kuvvet, denge ve bedensel etkinlik
  düzeyini artırıp, osteoporoza bağlı kırıkları engeller (23).
  Kuvvet çalışmaları ile postural stabilitenin korunmasının düşmeyi
  engelleyebileceğini düşünülmektedir. Ancak düşmeler birçok
  nedene (örn. İlaç, görme, bazı postüral hipotansiyon, bilişsel
  düzeye azalma vb.) bağlı olduğu için, tek başına postüral stabiliteye
  müdahale edip düşmeler engellenemeyebilir. Ancak bazı çalışmalar
  sporsal alıştırma programlarına katılan kişilerde düşmenin
  azaldığını bildirmişlerdir (24). Dengeye ilişkin testlerin yürüme,
  dans, kuvvet çalışmaları, Tai Chi ve esnetme çalışması sonrası
  iyileştiği bildirilmiştir (9).
  Yaşla birlikte yumuşak dokunun esnekliği azalmaktadır. Esnekliğin
  artırılması ile kas ve bağ dokusunun doku özellikleri iyileştirilebilir,
  eklem ağrısı azaltılabilir ve kasların çalışma özellikleri
  değiştirilebilir (9). Esneklik araştırmalarında ile bazı metodolojik
  sıkıntılar bulunsa da, bazı çalışmalarda düzenli alıştırmalarla
  beraber yaşlı katılımcıların eklem esnekliklerinin artığı bildirilmiştir.
  Belirli esnek olmayan bölgelerin esnekliğin artmasının
  günlük yaşam etkinliklerini olumlu anlamda etkilediği ileri sürülmüştür
  (25).
  Bedensel etkinliğinin bilişsel işlev üzerine etkilerine dair birçok
  çalışma yapılmıştır (9). Longitudinal çalışmaların çoğunda
  nöropsikolojik işlevlerde orta düzeyde gelişme bildirilmiştir (26).
  Aynı kronolojik yaşlarda bulunan yaşlılardan dinç olanların bilişsel
  bilgiyi, dinç olmayanlara göre daha kolay işleyebildiklerine
  dair kanıtlar bulunmaktadır. Bedensel dinçliğe ilişkin etkiler daha
  çok hızlı ve eforlu bilişsel süreçlerde belirgindir. Kişilerin hızlarım
  kendi ayarladığı ve otomatik süreçlerde daha az belirgindir.
  Dinç insanların bazı bilişsel işlevleri dinç olmayanlara göre daha
  iyi yerine getirebilmelerinin, beyin dolaşımının artmış olmasına,
  nöron rejenerasyonuna ve/ya da nörotransmiter sentezi ve yıkımına
  bağlı olduğu düşünülmektedir (26).
  Bedensel etkinliğin depresyona etkilerine ilişkin çalışmalarda
  da yöntemsel sıkıntılar dile getirilmektedir (9). Ancak 65 yaş üstü
  insanlarda yapılan ve 10 yıl süren bir longitudinal çalışmada
  günlük yürüme ile depresyon yakınmaları arasında ters orantılı
  bir ilişki tespit edilmiştir. Sedanter yaşam tarzından düşük düzeyde
  hareketli bir yaşam tarzına geçildiğinde bile depresif yakınmalarda
  azalma tespit edilebileceği iddia edilmiştir (20). Bundan öte,
  tek bir yüklenme seansıyla bile sporun antidepresan etkisinin ortaya
  çıktığını bildiren bir metanaliz çalışması bulunmaktadır, ancak
  bu çalışma 55 yaş ve daha gençleri kapsadığı için, daha yaşlıları
  geçerli olmayabilir (27).
  Denetim algısı hem bedensel etkinlik için gereklidir, hem de
  GERİATRİ 2003, CİLT: 6, SAYI: 4, SAYFA: 145
  YAŞLILARDA SPORUN FİZYOLOJİK FONKSİYON KAYBINA ETKİSİ
  bedensel etkinliğin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Denetim
  algısı etkinlik beklentisi olarak da ifade edilmektedir. Etkinlik
  beklentisi Bandura'nın sosyal bilişsel kuramının temel bileşenidir.
  Etkinlik beklentisi yaşlılarda bedensel etkinliği etkilediği gibi,
  bedensel etkinlikten de etkilenir (28). Örn., etkinlik artırıcı tedavi
  ile spora katılımın sağlandığı bir randomize kontrollü çalışmada,
  tedavi alanlarda etkinlik artışında %12'lik artış gözlenmiştir
  (9). Etkinlik beklentisi bedensel-etkinliğe katılım ilişkisi özellikle
  hastalıklı popülasyonlarda daha güçlüdür ve doğrudan spora
  bağlı gelişen fizyolojik parametreleri etkilemektedir. Hatta kronik
  obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda yaşamda kalmaya ilişkin bir
  prediktör olmaktadır (9). Etkinlik beklentisi, düşmelerin ve işlevsel
  kaybın azalmasını öngörmektedir.
  SONUÇ
  Düzenli sporsal alıştırmalarda bulunmak, yaşlılığa bağlı fizyolojik
  işlev kaybını azaltmaya ya da önlemeye yaramaktadır.
  Yaşlıların dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarına uyum sağlayabileceklerine
  ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Dayanıklılık antrenmanı
  kalp damar sistemi işlevlerinin belirli boyutlarını geliştirebilmektedir.
  Kuvvet çalışmaları yaşa bağlı kas ve kuvvet kayıplarını engellemektedir.
  Bu etkinliklerin tamamı yaşlı bireylerin işlevsel
  kapasitelerini geliştirmektedir ve yaşam kalitesini artırmaktadır
  (29).
   

Sayfayı Paylaş