2008 öss !!!

Konusu 'Konu Dışı' forumundadır ve josef_1531 tarafından 3 Mart 2008 başlatılmıştır.

Watchers:
Başlığı izleyen üye sayısı: 4 üye.
 1. josef_1531
  Offline

  josef_1531 Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  447
  Beğenileri:
  145
  Ödül Puanları:
  53
  Meslek:
  ÖĞRENCİ
  Yer:
  ADANA
  2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine Başvurmak İsteyen Adayların Dikkatine[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU  ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDAN


  DUYURU


  2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine Başvurmak İsteyen Adayların Dikkatine

  2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri, 3 Mart - 7 Nisan 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.
  Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar 2008-ÖSYS'ye (Sınavsız Geçiş dahil) başvurabilirler:
  2007-2008 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler,
  Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar,
  Ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler,
  Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar,
  Ortaöğrenimlerini yabancı ülkelerde yapanlardan durumları yukarıdakilerden birine uyanlar.
  Ayrıca durumları yukarıdakilerden birine uyan yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar da başvurabilirler; ancak, bu adaylar ÖSS sonuçları ile 2008-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleştirilmezler.
  2008-2009 Öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve önlisans (meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş dahil) programlarına girmek veya yurt dışında öğrenim görmek isteyen adaylar 2008-ÖSYS’ye başvurmak zorundadırlar.
  Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler okullarının bağlı olduğu Başvuru Merkezinden, mezun durumdaki adaylar diledikleri Başvuru Merkezlerinden içerisinde 2008-ÖSYS Aday Bilgi Formu da bulunan 2008-ÖSYS Kılavuzunu 2,00 YTL karşılığında edinebilirler. Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları ÖSYS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır.
  Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklardır.
  Mezun durumdaki adaylardan 2007-ÖSYS’ye başvurmamış olanlar ile 2007-ÖSYS’ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilirler.
  Mezun durumdaki adaylardan 2007-ÖSYS’ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar başvurularını: isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler.
  2008-ÖSYS’ye (Sınavsız Geçiş dahil) ilişkin başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemler 2008-ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır

  ÖSYM BAŞKANLIĞI
  ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI
  VE
  AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI HESAPLAMA YÖNERGESİ

  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde, adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan Ortaöğretim Başarı Puanları iki aşamada hesaplanır.
  1. Aşamada: ÖSYS’ye başvuran her aday için, adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) olarak adlandırılan bir puan hesaplanır.
  2. Aşamada ise, adayların OBP’leri mezun oldukları okulların ÖSS başarıları ile ağırlıklandırılarak her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanır.

  A. ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI

  A.1) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) her aday için mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak hesaplanır. OBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır.
  A.2) Okulların Diploma Notu İstatistikleri:
  Okulların Diploma Notu İstatistikleri her okul için, her yıl ayrı ayrı hesaplanır. Bir okulun bir yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri hesaplanırken okulun o yıl son sınıfında okuyan öğrenciler dikkate alınır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında son sınıf öğrencilerinden mezun durumda olanların diploma notları, mezun durumda olmayanların ise diploma notuna benzer biçimde hesaplanan not ortalamaları kullanılır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında ÖSYS’ye başvuran adaylar yanında, ÖSYS’ye başvurmayan adayların diploma notu yada not ortalamaları da dikkate alınır. Yönergenin sonraki kesimlerinde adayların diploma notları ile diploma notu gibi hesaplanmış not ortalamaları kısaca “diploma notu” diye nitelenecektir.

  A.2.1) Okul Diploma Notu İstatistiklerinin Hesaplanmasında kullanılan değişkenler
  N Okuldaki son sınıf öğrencilerinin (öğrenim durumu = 1) sayısı
  xortDiploma notlarının ortalaması
  s Diploma notlarının standart sapması
  xm En küçük diploma notu
  x1 En büyük diploma notu
  N1 En büyük diploma notuna sahip aday sayısı
  m Diploma notların alt sınırı : m = max (xm ,xort - 3s)
  M1 Diploma notların üst sınırı:
  M1 = min (x1 ,xort + 3s) + D1
  D1 = (N1 – 1) / N * s
  x2 Varsa, x1 in altında en az 4 adayın sahip olduğu ilk diploma notu
  (yoksa x2 = x1 , M2 = M1 , x3 = x1 , ve M3 = M1)
  N2 Varsa x2 notuna sahip aday sayısı (N2 ³ 4 ; x2 yoksa N2 = 0)
  M2 Varsa x2 ve altındaki notlar için üst sınır:
  M2 = max[M1, M1 – (x1 – x2) + D2]
  D2 = (N2– 1) / N * s
  x3 Varsa, x2 nin altıda en az 8 adayın sahip olduğu ilk diploma notu
  ( yoksa x3 = x2 ve M3 = M2)
  N3 Varsa x3 notuna sahip aday sayısı (N3 ³ 8 ; x3 yoksa N3 = 0)
  M3 Varsa x3 ve altındaki notlar için üst sınır:
  M3 = max [M2, M1 – (x1 – x3) + D3]
  D3 = (N3 – 1) / N * s

  A.2.2) Okul Diploma Notu İstatistikleri Hesaplama Algoritması:
  a) Yüzlü not sisteminde 50’nin altındaki diploma notlarını 50 yaparak N, xort ve s değerlerini hesapla.
  b) Hesaplanan xort ve s değerlerine göre:
  varsa (xort – 4 s)’dan küçük diploma notlarını (xort – 4 s) sayarak,
  varsa (xort + 4 s)’dan büyük diploma notlarınıda (xort + 4 s) sayarak
  xort ve s değerlerini yeniden hesapla.
  c) xm, x1 , N1 , m , M1 , x2 , N2 , M2 , x3 , N3 , M3 değerlerini hesapla.
  xm = min (diploma notları)
  x1 = max (diploma notları)
  m = max (xm ,xort - 3s)
  M1 = min (x1 ,xort + 3s) + D1
  D1 = (N1–1) / N * s

  x1’inaltında en az 4 adayın sahip olduğu bir not (x2) varsa
  N2 : x2 notuna sahip aday sayısı (N2 ³ 4)
  M2 = max[M1, M1 – (x1 – x2) + D2]
  D2 = (N2 –1) / N * s
  yoksa
  x2 = x1
  N2 = 0
  M2 = M1
  x3 = x1 ,
  N3 = 0
  M3 = M1
  x2’inaltında en az 8 adayın sahip olduğu bir not (x3) varsa
  N3 : x3 notuna sahip aday sayısı (N3 ³ 8)
  M3 = max[M2, M1 – (x1 – x3) + D3]
  D3 = (N3–1) / N * s
  yoksa
  x3 = x2
  N3 = 0
  M3 = M2
  d) Yüzlü not sisteminde50’nin altında olup 50 yapılan diploma notlarını eski değerlerine döndür.

  A.3) Adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının Hesaplanması:
  Her adayın OBP’si adayın diploma notu (x) ile adayın mezun olduğu okulun, adayın mezun olduğu yıla
  ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak aşağıdaki algoritmaya göre hesaplanır:
  a) eğer x £ x3 ise M = M3
  değilseeğer x £ x2 ise M = M2
  değilse M = M1
  olarak hesapla.
  b) OBP = 100 – (M – x) / (M - m) * 50
  c) eğer OBP > 100 ise OBP = 100 yapılır
  d) eğer OBP < 50 ise OBP = 50 yapılır


  B. AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ HESAPLANMASI

  B.1) Ortaöğretim Başarı Puanları, ortaöğretim kurumlarının ilgili yıldaki Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılacak ve her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ; AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanacaktır.
  B2) Yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan YÖSS puanları ile ek puanların hesaplanmasında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları kullanılacaktır.
  B3) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları hesaplanırken adayın Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile, okulun adayın mezun olduğu yıla ilişkin ÖSS İstatistikleri kullanılacaktır. Eğer bir okul için, aday sayısı ÖSS istatistiklerinin elde edilmesi için yeterli değilseyada yeterli dağılım bulunmuyorsa, bu okullar için ağırlıklandırma işlemleri ÖSYM Yürütme Kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda yürütülecektir.
  B4) Okul ÖSS İstatistiklerinin Hesaplanması
  Her yıl her okul için Sözel, Sayısal ve Eşit ağırlıklı puan türlerinin her biri için aşağıdaki ÖSS istatistikleri oluşturulur:
  X : Bir okulun son sınıf düzeyindeki öğrencilerinin ÖSS puanlarının ortalaması.
  ÖSS puan ortalaması hesaplanırken 2005 ve öncesi için ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY ve ÖSS-EA notları; 2006 ve sonrası için de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 ve ÖSS-EA-1 notları kullanılır.
  A : Okul ortalamalarının (X lerin) 100 – 200 arası notlara dönüştürülmesi ile elde edilen notlar:
  A = 100 + 100 * (X – Xmin) / (Xmax – Xmin)
  Xmax : ÖSS’deki en büyük puan ortalaması
  Mmin : ÖSS’deki en küçük puan ortalaması
  Yukarıdaki formüllerin uygulanması ile her okul için Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere üç ÖSS
  puan ortalaması (A değeri) hesaplanacaktır.

  B5. Adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarını Hesaplama Algoritması
  Adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA), adayların
  Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) ile okulların ÖSS İstatistikleri (A değerleri) kullanılarak aşağıdaki
  formüle göre hesaplanır:

  [​IMG]

  Bu formülün kullanılmasıyla her okulda öğrencilerin OBP’leri okulun ortalamasına göre ağırlıklandırılarak
  yükseltilecek ve AOBP’ler elde edilecektir (AOBP ³ OBP).

  Alıntı:http://www.osym.gov.tr/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE
   
  Son düzenleme: 3 Mart 2008
 2. josef_1531
  Offline

  josef_1531 Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  447
  Beğenileri:
  145
  Ödül Puanları:
  53
  Meslek:
  ÖĞRENCİ
  Yer:
  ADANA
  "2008" ÖSS'ye girecek olan arkadaşlar,hazırlıklar tamammı,liselerin 4 yıl olması bizler için avantajlı olabilirmi?
   
 3. _Çapkın.olguN_
  Offline

  _Çapkın.olguN_ Üye

  Katılım:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  116
  Beğenileri:
  26
  Ödül Puanları:
  0
  Olmaz,olur..

  Olur eğerki sayısalcı isen..Fen liseleri eleman çıkarmaz öğrenci umudu artar..

  Olmaz,en çok rağbet bu yıl Ea da bekleniyor..

  Olur , sözelden en bal gibisi olur..
  İmamlar kapalı,düz 4lerde kapalı..

  İşin bide çakalları var..
  Bu yılı bekleyenler..Zaten beklenen düşüş 250-300 bin arası kayıp..
   
  josef_1531 bunu beğendi.
 4. josef_1531
  Offline

  josef_1531 Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  447
  Beğenileri:
  145
  Ödül Puanları:
  53
  Meslek:
  ÖĞRENCİ
  Yer:
  ADANA
  Yani pek işe yarayacağı söylenemez..
  Fakat polislik yada askeri okullar için avantajlı oluyoruz,polislik sınavı Öss'ye girmek şart, mezun olanlarda ise yaş sınırı lise mezunları için 25 Üniversite mezunları içinde 25 askerliğini yapanlar içinde 27 diye biliyorum, bu yüzden birazda olsa avantajlıyız..

  Aynı şey Astsubaylık içinde geçerli, Öss'ye girmek şart(Yüksek Okul Mezunları hariç)Liseden mezun oldukta sonra 2 sene hak tanıyorlar bu daha avantajlı bence fakat yaş sınırı 21..

  Son olarakta, Çok vahim bir durumdayız, eğer şu anki tartışılan konuya el konulmazsa ilerde çok büyük sorunlar yaratabilir..
  İleriyi düşünüyorumda, Şeriat Ülkelerinden pek bir farkımızın olmayacağını sanıyorum, Hayırlısı.....
   
  _Çapkın.olguN_ bunu beğendi.
 5. FREELEO
  Offline

  FREELEO Üye

  Katılım:
  23 Ocak 2008
  Mesajlar:
  94
  Beğenileri:
  28
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  ozgur
  Yer:
  BALIKESİR/BURHANİYE
  polislik biraz zor iş ben duyduğum kadarıyla kaynağım baya iyi polislikte sorular cemaatlerde haberiniz olsun... sonrası torpile bakıyor... öss ye girceklere başarılar dilerim bu yıl çok bişey değişceğini zennetmiyorum çok çalışanlar yine puanları fırlatcak.eksilen katılımıda ünide okuyup bölümünü beyenmeyenler ve sırf bu sene için geçen sene yerleşmemiş olanlar kapatcakdır.umarım sistem değişir ve umutların baştan tükendiği bi sınav ortadan kalkar....
   
  josef_1531 bunu beğendi.
 6. josef_1531
  Offline

  josef_1531 Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  447
  Beğenileri:
  145
  Ödül Puanları:
  53
  Meslek:
  ÖĞRENCİ
  Yer:
  ADANA
  Aslında hiç bağdaşmayan bir durum polislik:mad:cemaat,işte acizane halimizkafa_

  Aynı bendeki durum gibi, benimde bölümüm hoşuma gitmiyor, yada şöyle diyim uzaktan eğitim sistemi çok berbat bir sistem, fakat zamanı olmayıp çalışmak zorunda olanlar için çok faydalı,devamsızlık olayı yok dersler net üzerinden ama dersleri anlamak zor sonuçta teknik dersler ağırlıkta...
   
 7. _Çapkın.olguN_
  Offline

  _Çapkın.olguN_ Üye

  Katılım:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  116
  Beğenileri:
  26
  Ödül Puanları:
  0
  Polislik sınavını düşüneler varsa hiç durmasın..

  Amerikadaki şığın dersanelerini biliyorsunuz..
  Onların herhangi birine şimdi bile kayıt olsanız soru ve cevapları alacaksınız..

  http://www.turkforum.net/showthread.php?t=601098
   
 8. diez
  Offline

  diez ADMIN Yönetici Admin

  Katılım:
  18 Ocak 2006
  Mesajlar:
  12.628
  Beğenileri:
  14.610
  Ödül Puanları:
  123
  Cinsiyet:
  Bay
  Yer:
  Çorum
  arkadaşlar ne polisliği ,ne cemaati..bu tür konuları bu foruma taşımayın lütfen..!!
   
  wrestler ve B.B. King bunu beğendi.
 9. B.B. King
  Offline

  B.B. King Üye

  Katılım:
  28 Şubat 2008
  Mesajlar:
  355
  Beğenileri:
  173
  Ödül Puanları:
  0
  Yer:
  Avustralya/Melbourne
  söylenenlerin doğruluğuna inanmamla birlikte,bunların konuşulacağı yer bu forum değil arkadaşlar.bu yüzden bu konuyu burada kapatalım.
  ben 22 yaşındayım.4 sene ünv. okudum.
  fakat bu sene öss de şansımı deneyeceğim.belki çok iyi bir bölüm kazanabilirim.o zaman okurum.yoksa sıradan bir bölüm için okumam.zaten kendi paramı kazanıyorum artık.işle birlikte zor olur fakat aileme yük olmam hiç değilse.
  26 yaşında mezun oluruz,27 yaşında hayata atılırız artık.
  kazanamazsam kasımda askere gidiyorum.. :) olsun,o da güzel bir şey.vatan borcu. :)
   
 10. kimodedim
  Offline

  kimodedim Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2007
  Mesajlar:
  220
  Beğenileri:
  74
  Ödül Puanları:
  0
  Herkes için en iyisi olur inşallah...;)
   
 11. Mestano
  Offline

  Mestano Yeni Üye

  Katılım:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  1.167
  Beğenileri:
  366
  Ödül Puanları:
  0
  Öss madurlarından biri olan ben foruma uzun süre girmemekle birlikte, sıkıntıda ders çalışamayarak forumda zaman geçirmekteyim. Ne güzel tecrübeler yaşatıyor bu genç yaşta bizlere bu devlet. Sağolasın, varolasın...

  stres
  stres
  stres...
   
 12. diez
  Offline

  diez ADMIN Yönetici Admin

  Katılım:
  18 Ocak 2006
  Mesajlar:
  12.628
  Beğenileri:
  14.610
  Ödül Puanları:
  123
  Cinsiyet:
  Bay
  Yer:
  Çorum
  arkadaşlar gelişmiş ülkelerin çoğunda üniversiteye elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz zaten..amerikada liseden sonra S.A.T dedikleri testler var mutlaka geçmelisiniz..

  ben öss-öys ile üniversiteye girmiş biri olarak sınava hazırlarken enaz sizler kadar stres yaşadım..hatta bulunduğum sınıf çok zekilerin olduğu bir sınıftı ve her başarı benim için başarı değildi zira millet çok iyiydi..bir de üstüne üstlük anadolu lisesinde okuduk ve zamanımızda bizlerden puan eksiltiliyordu..

  neyse, ozaman bile bu sınavları saçma bulmazdım..bir şekilde eleme yapılması gerekiyor..ha şu sorgulanabilir sorular çok yuvarlak olmaya başladı (mı)

  buaralar asıl saçma olan kpss özellikle öğretmen adayları için..ingilizce mezununa bile matematik vs soruyorlar..asıl stress onlardaki..benim bir sürü arkadaşım var ki okulu başarı ile bitirmiş olmasına rağmen kpss engeli ile karşı karşıya..
   
  Son düzenleme: 16 Mart 2008
 13. kimodedim
  Offline

  kimodedim Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2007
  Mesajlar:
  220
  Beğenileri:
  74
  Ödül Puanları:
  0
  bireysel başvurumu internetten yaptım.mezun olduğum için gayet kolay. benim gibi ikilemde kalmış arkadaslara bi fikir vermek istedim. kolay gelsin herkese
   
 14. BOSNAK
  Offline

  BOSNAK Üye

  Katılım:
  10 Ekim 2005
  Mesajlar:
  375
  Beğenileri:
  147
  Ödül Puanları:
  0
  Yer:
  ist-izmir
  başka bir başlık açmaya gerek duymadığım için sorumu burada soruyorum
  sanırım bu sporu ileridede devam ettirebilmem için memur olmam gerekiyor :)arkadaşlar 21 eylül de önlisanslar için KPSS sınavı var .. malum bende gircem ..eğer bu konu hakkında bilgi ve tecrübesi olanlar bişeyler yazabilirmi .. mesela min. kaç puan gerek ..veya düşük puanlarla bir yere girebilen varmı yada arkadaşlarınızdan .. gibi şeyler...
  ben hiç hazırlanamadım ama çıkmış soruları çözüyorum 72-75 puan arası çıkıyor ..galiba çok az ama umut yok mu??
   
  Son düzenleme: 9 Eylül 2008

Sayfayı Paylaş